+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
30min
07:15
30min
07:45
30min
08:15
30min
08:45
15min
L-ispjega tar-4 Ħadd tal-GĦID għamilha l-Provinċjal tal-Agostinjani Patri Leslie Gatt. Irrikordjajniħ fil-knisja parrokkjali ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta. Fil-bidu tkellem dwar il-kariżma Agostinjana u wara spjega l-Evanġelju skond skont San Ġwann. Illum jaħbat ukoll Jum il-vokazzjonijiet. Vanġelu sabiħ li jagħti tama ta’ ħajja aħjar wara din. "F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier. Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda”. Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPi media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp
09:00
45min
09:45
30min
L-OBESITA’ huwa s-suġġett li ser jiġi diskuss waqt il-programm tal-lum, flimkien ma’ Fr Rene Camilleri, Pauline Dimech, Ilona Camilleri li hija dietician u Joyce Sciberras li hija psikoterapista. Minn riċerka li saret ftit tal-ġimgħat ilu, nstab li Malta hija fost il-pajjiżi li għandha numru kbir ta’ nies obesi. Dan għaliex? L-obesita’ hija marda tal-moħħ? Tista tfieq minnha? Hawn għajnuna fejn tista tmur? Segwu lill Elaine Saliba Bonniċi u l-programm MINN JUM GĦAL JUM. Żewġ siltiet ddrammattizzati miktuba minn Natasha Turner jgħamlu parti mportanti mill-produzzjoni ta’ dan il-programm Produzzjoni eżekuttiva ta’ Cpi Media, direzzjoni ta’ Fr louis Mallia mssp
10:00
30min
10:30
30min
11:00
30min
EuroNews
11:00
30min
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
5min
12:15
30min
12:45
30min
13:15
30min
14:00
120min
17:00
120min
Filgħaxija
19:30
30min
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
20:45
45min
21:30
30min
22:15
60min
23:00
10min
23:15
10min
23:15
10min
23:30
25min
23:59
0min
News In English