+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
30min
07:15
5min
07:20
5min
112
07:30
30min
08:00
30min
08:30
30min
09:00
30min
09:00
150min
11:00
30min
EuroNews
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
10min
112
12:15
30min
12:45
75min
17:00
120min
17:45
30min
Filgħaxija
18:15
15min
Għal 5 Ħadd tal-GĦID erġajna morna fil-knisja parrokkjali ta; Santu Wistin fil-Belt Valletta fejn għaldarb’oħra Fr. Leslie Gatt ser jagħmel spjega ta’ dan-l-Evanġejlu li jinqara fil-knejjes tagħna s-Sibt u l-Ħadd. Dan Jirrakkonta San Gwann: Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom”. Ma tantx hemm wiehed x’jifhem aktar, forsi l-aktar kmandament difficli ghax nghiduha kif inhi difficli thobb lill min jobghodok, tahfer tista imma thobb!!! Imma permezz ta’ Gesu kollox jista jsir. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.
19:30
45min
Dan huwa progamm li qed ikun iddedikat għall l-Omm. Fil-fatt fl-istudios għandna lill Miriam Christine Borg li zgur ma’ għandhiex bżonn ta’ l-ebda ntroduzzjoni mat-telespettaturi u ma Michelle Spiteri . It-tnejn huma ommijiet, u ser jgħidu l-espejenzi tagħhom ta’ ommijiet li qed jiddedikaw ħajjithom għat-trobbija tajba lit-tfal tagħhom. Imma ovvjament kull ħajja għanda t-tlugħ u nżul tagħha u hawnhekk ser naraw u nitkellmu dwar kif wieħed għandu jkollu l-kuraġġ u l-għajnuna li wieħed għandu bżonn biex iqum fuq saqajħ. Fr Rene Camilleri u Pauline Dimech ukoll ser ikunu fl-istudios biex jieħdu sehem f’diskussjoni anke wara li nkunu rajna żewġ siltiet iddrammattizzati miktuba minn Natasha Turner. Produzzjoi eżekuttiva ta’ Cpi media, direzzjoni ta’ Fr louis Mallia mssp.
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
20:45
45min
21:30
30min
22:30
30min
23:00
30min
23:30
29min
23:59
0min
News In English