+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
07:15
30min
07:45
30min
08:15
30min
08:45
15min
Sr. Veronica Gerada osa, ser tagħtina l-ispjega tas-6 Ħadd matul is-sena mill-Evanġelju skont San Ġwann. Ġesu qed jgħid lill Appostli “jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi”. Xi jfisser dan il-kliem? Kif nistgħu nsarrfuħ fil-mod ta’ kif ngħixu? Kif insarrfuħ f’relazzjonijiet ma’ ħaddieħor, jekk fil-familja, jekk fuq il-post tax-xogħol etc etc? Ġesu qed jgħidilhom li jekk wieħed ma’ jgħaddix it-tagħlim tiegħu, allura jista jintilef. Imma min jipprova jgħixu, jgħix għall ħajja ta' dejjem. Mela araw u isimgħu dak li għandha x’tgħidilna Sr. Veronica. Produzzjoni eċekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ FR Louis Mallia mssp.
09:00
45min
09:45
30min
Kull min juża l-karozza personali tiegħu, jgħidulek kemm sar impossibbli li ssuq fit-triq. Dan minħabba raġunijiet varji. Kemm għax fit-toroq hawn ħafna karozzi, kemm għax it-toroq mhux dejjem ikunu tajbin, u raġunijiet oħra li mhux dejjem is-sewwieq għandu kontroll fuqhom. Waqt il-programm ser ikollna lill Pierre Vella mill Malta Transport Authority li flimkien ma Pauline Dimech u Fr Rene Camilleri, ser jiddiskutu dan is-suġġett bi preżentazzjoni ta’ Elaine Saliba Bonnici. Anke għall dan il-programm Natasha Turner kitbet żewġ siltiet qosra fejn atturi bravi ser jinterpretaw il-karattri li fuqhom hija bbażata id-diskussjoni. Produzzjoni eżekuttiva ta’ Cpi Media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.
10:30
30min
11:00
30min
EuroNews
11:00
30min
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
5min
12:15
30min
12:45
30min
13:15
30min
17:45
30min
Filgħaxija
18:15
30min
19:30
30min
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
20:45
45min
20:45
45min
21:30
30min
23:00
10min
23:15
10min
23:15
10min
23:30
25min
23:59
0min
News In English