+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
06:00
60min
EuroNews
06:45
30min
07:15
5min
07:20
5min
112
07:30
30min
08:00
30min
08:30
30min
09:00
30min
09:00
150min
11:00
30min
EuroNews
Wara nofsinhar
12:00
5min
Tertuqa Trailers
12:05
10min
112
12:15
30min
12:45
75min
15:30
120min
17:45
30min
Filgħaxija
18:15
15min
Illum erġajna morna fl-Iskola ta’ Santa Monica fejn iltqajna ma’ soru zgħazugħa oħra Sr. Marica Briffa osa , fejn bil-ġentilezza tagħha u b’perswazjoni titkellem dwar l-evanġejlu tas-sebgħa Ħadd matul is-sena. Dan il-Ħadd jaħbat ukoll LAPSI fejn naraw li l-Mulej Gesu tela’ s-sema. Illum l-Evanġelju huwa skont San Luqa. Qed naraw lill Ġesu jitla’ s-sema bi stagħġib tal-Appostli li għall ftit ħin ħassewha mbeżża li issa ser ikunu waħedhom. Pero malajr intlew bl-Ispirtu Santu fejn tħeġġew biex imorru jxandru lill Ġesu, kemm fit-tempju u kemm barra t-toroq ta’ Ġerusalemm. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ FR Louis Mallia mssp.
19:30
45min
Is-suġġett tal-lum huwa wkoll interessanti ħafna għax ser niddiskutu ‘X’JGĦAMILNA MALTIN?” Trevor Zahra huwa l-mistieden prinċipali ta’ dan il-programm li flimkien ma Pauline Dimech u Fr Rene Camilleri ser jiddiskutu diversi sitwazzjonijiet fejn il-Maltin juru li huma Maltin ta’ veru. Jissemmew il-festi, tissemma l-fanatiżmu fil-politika, tissemma r-reliġjon u l-fidi tal-Maltin, u ħafna eżempji oħra . Żgur li dan il-programm ser iwassal tbissima wkoll barra mid-diskussjoni mqanqla . Natasha Turner ukoll kitbet żewġ siltiet interessanti biex tkompli tħeġġeġ id-diskussjoni fl-istudios. Produzzjoni eżekuttiva ta’ Cpi Media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.
20:00
15min
Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ
20:15
30min
20:45
45min
21:00
120min
23:59
0min
News In English