+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
60min
10:30
30min
11:00
30min
It-Tielet programm Ħajjitna Ktieb għandu bħala mistieden lil RICHARD ATTARD, l-awtur tal-ktieb DIFREJN IL-FALKUN. Il-ktieb huwa 'thriller' fejn organizzazjoni tal-gvern Malti li għandha x'taqsam mat-terroriżmu, tipprova tipprevjeni attakk terroristiku fuq il-Vatikan.
11:30
30min
Wara nofsinhar
12:00
45min
13:00
255min
14:15
30min
17:15
30min
17:45
30min
Filgħaxija
18:16
14min
Dan l-Evanġelju minn San Mattew fejn fost affarijiet oħra Ġesu’ qed jgħid: ‘Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”. Kemm hu kliem sabiħ għall min jemmnu. Wieħed jistaqsi imma veru dak li qed jgħid Ġesu’? Kemm tidħol il-fidi f’dan kollu. Fr. Louis Mallia mssp ser jagħmel l-ispjegazzjoni ta’ dan il-Vanġelu u tal-Vanġeli ta’ Lulju kollu. AĦBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
19:30
30min
Christine Delicata f’dan l-ewwel programm flimkien mal-mistiedna tagħha Sabrina Camilleri ser titkellem dwar il-Ħolqien. Għaliex Alla ried joħloq l-univers u d-dinja ? Il-lum il-ħolqien qiegħed jiddisinjaħ il-bniedem? “U Alla ra li kollox kien tajjeb”, x’ġara? L-univers dejjem qed jikkrea xi ħaġa ġdida anke meta xi ħaġa tmut fiħ? Dan u aktar ser ikun fid-diskussjoni. Hilary Spiteri Storiku tal-Arti ħadna Ħagar Qim fejn hemm ‘l fuq minn 5,000 sena ilu bdiet iċ-ċivilta’ maltija. Fl-aħħarnett Fr Brendan Gatt ser jagħtina l-ħsieb tiegħu u l-aħħar messaġġ ta’ dan il-programm. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi media. Direzzjoni ta ‘ Fr Louis Mallia.
20:00
15min
20:15
15min
20:30
30min
22:05
40min