+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:15
30min
08:45
15min
Dan l-Evanġelju minn San Mattew fejn fost affarijiet oħra Ġesu’ qed jgħid: ‘Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”. Kemm hu kliem sabiħ għall min jemmnu. Wieħed jistaqsi imma veru dak li qed jgħid Ġesu’? Kemm tidħol il-fidi f’dan kollu. Fr. Louis Mallia mssp ser jagħmel l-ispjegazzjoni ta’ dan il-Vanġelu u tal-Vanġeli ta’ Lulju kollu. AĦBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
09:30
60min
10:15
30min
Fr Joe Inguanez huwa l-mistieden ta’ Christine Delicata waqt dan il-programm. Illum qed niċċelebraw jum il-Paċi. Fr Joe tkellem dwar kif wieħed jista jkollu l-paċi fil-familja, fl-ambjent tax-xogħol, fil-komunita’, filwaqt li Fr Louis Mallia mssp fl-aħħar tal-programm tkellem dwar il-messaġġ tal-paċi ta; Papa Franġisku għas-sena 2020; Hilary Spiteri wkoll ser jitkellem dwar arti maħduma mill-ħgieġ li tista tirrifletti dak li nkunu qed inħossu minn ġewwa f’waqtiet differenti tal-ħajja. Wieħed jista jidħol fil-facebook page SENSILHENA u jkun jista jara clips u jgħamel il-kummenti tiegħu f’din il-pagna. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta‘ Fr Louis Mallia mssp.
10:45
15min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
Filgħaxija