+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
60min
10:30
30min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
12:00
60min
13:00
255min
17:15
30min
17:45
30min
Filgħaxija
18:16
14min
FL-Evanġelju ta’ dan il- 15 il-Ħadd matul is-sena, ser nisimgħu bosta parabboli li Ġesu’ kien iħobb jgħallem bihom. Id-Dixxipli tiegħu staqsewħ; “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?” u Ġesu weġibhom “Għax lilkom ingħata li taghrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet, Iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma’ għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu.” Fr. Louis Mallia mssp, ser jispjega dan l-Evanġelju bil-mod sabiħ li hu jitkellem biħ. AHBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
19:30
30min
Ghat tieni programm Christine Delicata tkellmet ma Marisa Gatt li hija social worker (part Time) u hija omm ta’ Hames t’itfal li l-eta’ taghhom tvarja bejn is 6 u l-15 il-sena. Hija omm dedikata hafna ghalihom u kif tghid hi stess hija kuntenta li warrbet il-karriera taghha ghalihom. Hi tghid li ghalkemm xi kultant difficli biex ilahhqu mal-ispejjes taghhom, tghid ukoll li peres li huma hafna din taghmilha facli ghal ulieda biex jidraw jahsbu f’xulxin, jaqsmu l-affarijiet bejniethom, u biex verament jghixu l-valuri ta’ solidarjeta’ anke ma haddiehor. Hilar Spiteri ghall dan il-programm tkellem dwar pittura nteressanti ta’ Antoine Camilleri, “Fertilization” tal-1971. Fr Brendan Gatt ukoll jaghtina taghrif mill-lat spiritwali gewwa l-Knisja Arcipretali tal-Mosta. Produzzjoni ta’ CPi Media, Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia
20:00
15min
20:15
15min
20:30
30min
22:05
40min