+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
60min
10:30
30min
Umani se jixxandar it-Tlieta 15 ta' Ottubru fl-10.30pm minhabba l-budget. L-istorja tal-lum dwar Christine Mifsud li tilfet il-vista wara li welldet lit-tewmin trabi taghha Giulia u Milena. Illum 20 Sena wara minkejja li kwazi ghamja baqghet trabbi lill-uliedha ta' kwazi 20 Sena u ghandha kuragg u pozittivita' enormi. Christine cajtiera u mahbuba minn hafna nies. Umani bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-gurnalista Maria Muscat.
11:00
60min
Wara nofsinhar
13:15
75min
Maxine tkompli tirrakkonta l-problemi li kienu għaddew minnhom l-aħwa wara l-mewt tal-ġenituri tagħhom. Qaltilha wkoll li darba Leo kien mar b’rigal għal kulħadd… x’ried jiċċelebra? Leo ta rigal speċjali lil Maxine… x’kien… u Maxine għaliex kienet tassew kuntenta… iżda x’ġara?
14:30
75min
14:45
30min
15:15
30min
16:00
60min
Il-programm qed juri dar li d-disinn taghha sar minn meta kienet art u saqaf. Din inqasmet fi tlett programmi. F'dan il-prog. ser naraw l-intrata it-tarag ghal fuq u l-kurutur. Jiehud sehem, bhas-soltu NOEL BARTOLO, id-disinjatur tal-programm, ITALO FINO jitkellem dwar kcejjen, MICHAEL BRIFFA jitkellem dwar aperturi tal-PVC. Fid-dar JOSEPH SPITERI jitkellem dwar id-dwal li saru fiiha u kif ukoll LOURDES CAMILLERI titkellem dwar l-ornamenti li ghazlet biex issebbah id-dar.
17:15
15min
Filgħaxija
18:30
10min
18:30
15min
18:45
5min
19:15
15min
19:30
15min
20:00
15min
20:15
30min
20:45
45min
21:30
30min
22:00
5min
22:05
40min