+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:15
30min
08:45
15min
Fr. Louis Mallia mssp, ser jispjega l-Evanġelju tas16 il-Ħadd matul is-sena u dak li jinqara fil-knejjes tagħna is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd fil-għodu. San Mattew qed jirrakkonta parabbola li Ġesu’ qal lin-nies. Dwar iż-żerriegħa t-tajba u s-sikrana. Dwar it-tajjeb u l-ħażin. Kif ukoll il-parabbola taż-żerriegħa tal-Mustarda. Fejn qed ixebbaħa mas-Saltna tas-Smewwiet. Parabbola oħra li qed jgħid Ġesu’ hija kif hu qed ixebbaħ is-Saltna tas-Smewwiet ma’ ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa’ ma tkun għoliet l-għaġina kollha. Kollha huma parabboli li wieħed meta jifhimhom jifhem dak li ried ifiehem Ġesu’. AĦBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
09:30
60min
10:15
30min
10:45
15min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
13:00
120min
15:15
120min
17:30
45min
Filgħaxija