+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
30min
10:30
30min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
13:15
75min
14:45
30min
15:15
30min
16:00
60min
Suggett importanti hafna. Sahhitna hija influenzata mill-ikel li nieklu, kif u fejn insajjruh. X’fih ezatt il-materjal tal-borma jew it-tagen tieghek? X’inhuma l-perikli ta’ borom u tagnijiet qodma, migrufin jew ifarfru? Liema huma l-ahjar materjali u liema ghandna nevitaw? Hemm affarijiet perikoluzi? X'inhi d-differenza bejn cast iron, stainless steel, ceramika, fuhhar, non stick, aluminium u enamel? X'qed jghidu x-xjentisti? Flimkien mal-Professur Renald Blundell u S-Sur Andre Seguna ser nanalizzaw fil-fond. Ninvestigaw X'Qed Nieklu nhar il-Hadd fis-6:45pm fuq TVM.
17:15
15min
Filgħaxija
18:30
10min
18:30
15min
18:45
5min
19:15
15min
19:30
15min
20:00
15min
20:15
30min
20:45
45min
22:00
5min
22:05
40min