+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
60min
10:30
30min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
13:00
255min
17:15
30min
17:45
30min
Filgħaxija
18:16
14min
Dan huwa l-aħħar Vanġelu tax-xagħar ta’ Lulju ovvjament tal-Ħdud ta’ Lulju. L-Evanġelju tas-17 il-Ħadd matul is-sena skond San Mattew, fejn Ġesu’ qed ikompli jitkellem dwar Is-Saltna tas-Smewwiet. Pero’ qed jitkellem ukoll dwar l-aħħar taż-‘minijiet meta l-Anġli tal-Mulej jifirdu it-tajbin u l-ħżiena. Kif irridu ngħixu biex wara li mmutu mmorru ngawdu lill Alla . Nirbħu is-Saltna tas-Smewwiet? Għal darb’ohra Fr. Louis Mallia mssp ser jagħmel l-ispjega ta’ dan l-Evanġelju. AĦBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
20:00
15min
20:15
15min
20:30
30min
22:05
40min