+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:15
30min
08:45
15min
Dan huwa l-aħħar Vanġelu tax-xagħar ta’ Lulju ovvjament tal-Ħdud ta’ Lulju. L-Evanġelju tas-17 il-Ħadd matul is-sena skond San Mattew, fejn Ġesu’ qed ikompli jitkellem dwar Is-Saltna tas-Smewwiet. Pero’ qed jitkellem ukoll dwar l-aħħar taż-‘minijiet meta l-Anġli tal-Mulej jifirdu it-tajbin u l-ħżiena. Kif irridu ngħixu biex wara li mmutu mmorru ngawdu lill Alla . Nirbħu is-Saltna tas-Smewwiet? Għal darb’ohra Fr. Louis Mallia mssp ser jagħmel l-ispjega ta’ dan l-Evanġelju. AĦBAR TAJBA fuq TVM2. Produzzjoni ta’ CPI Media, direzzjoni ta’ Paul Jones
09:30
60min
10:15
30min
Is-Sur Joe Gerada huwa l-mistieden ta’ Christine Delicata waqt il-programm tal-lum Sensilhena. Joe ma’ għandux bżonn ta’ ebda ntroduzzjoni għax ilu f’dan il-qasam għal ħafna snin. Huwa dritt ta’ kull ċittadin Malti li jkollu x-xogħol? Min jaħdem xi dmirijiet għandu lejn min iħaddmu.? Hilary Spiteri mal-crew ta’ cpi media mar l-Imsida fejn tkellem dwar il-monument tal-Ħaddiem li tpoġġa ħafna snin ilu. Fr Louis Mallia mssp jagħti l-aħħar messaġġ waqt il-programm. Wieħed jista jidħol fil-pagna ta’ facebook Sensilhena, u jħalli l-kummenti tiegħu hemm. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta‘ Fr Louis Mallia mssp.
10:45
15min
11:00
30min
11:30
30min
Wara nofsinhar
15:15
120min
17:30
45min
Filgħaxija