+
IRREĠISTRA HAWN biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM
Filgħodu
08:00
30min
08:30
60min
10:30
30min
UMANI tal-lum jitratta l-istorja ta' Benny Casha li ħalliena fit-13 ta' Frar li għadda ta' 48 sena b'attakk ta' qalb. Benny ħalliena ħabta u sabta u warajh ħalla lil martu Angie, u lit-tlett uliedu, Mariah, Keith, u Luke. Bosta atturi fosthom tal-Bronk Productions, jitkellemu dwar kif il-mewt tiegħu kienet ta' xokk kbir. F'UMANI jitkellmu nies qrib tiegħu fosthom familtu, u sħabu fosthom Tonio Vella magħruf bħala l-Majsi u Joseph Borg magħruf bħala Ġorġ tad-Downuts. UMANI bi produzzjoni u preżentazzjoni tal-ġurnalista Maria Muscat.
11:00
60min
Wara nofsinhar
13:15
75min
Nibdew billi nerġgħu nsibu ruħna għand il-psikjatra… x’qaltilha Maxine dwar Sister Angela? Sister Bernadette telgħet tkellem lil Sister Angela… x’qaltilha? Leo ċempel lil Brian… x’qallu dwar Wenzu u għaliex irrabja bil-kbir? Wara li Janice telqgħet mingħand Janice, Gina daħlet fl-uffiċċju biex tkellimha… x’qaltilha u għaliex tħossha inkwetata?
14:45
30min
15:15
30min
16:00
60min
Dan il-programm huwa t-tieni wiehed fejn ser naraw l-ahhar kamra, is-salott, u jitlesta l-progett f'din id-dar. Flimkien ma NOEL jiehdu sehem ALDO CONSIGLIO li ser jurina kif saret il-pittura li ghamel ta' San Dun Gorg Preca. SABRINA CAMILLERI titkellem dwar dekorazzjonijiet ghall-Milied, CARMEN ELLUL li ser tkun fid-dar ma' Noel u flimkien jitkellmu dwar il-purtieri, waqt li LOURDES CAMILLERI mid-dar ukoll ser tfiehem kif ghazlet u rrangat l-ornamenti.
17:15
15min
Filgħaxija
18:30
10min
18:30
15min
18:45
5min
19:15
15min
19:30
15min
19:50
10min
20:00
15min
20:15
30min
20:45
45min
21:30
30min
22:00
5min
22:05
40min