Futbol lokali
Futbol lokali: Hibernians FC jirbħu kwazi €24,000 f’danni fil-każ tal-goalkeeper Jurgen Borg…L-MFPA se tappella

Il-gowlkiper Jurgen Borg, li bħalissa huwa proprjetà ta’ Gzira United FC u f’dan l-istaġun qiegħed b’self ma’ Żebbug Rangers, ġie kkundannat iħallas is-somma ta’ €14,936 u imgħax ta’ 5% lil Hibernians FC mill-Complaints Board tal-Malta Football Association, apparti l-ammont ta’ €9,000 li Hibernians FC kienu diġà rċivew mingħand Senglea Athletic FC.

Dan il-każ hu kkunsidrat bħala l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f’pajjiżna u li probabilment se jservi ta’ preċedent għal meta plejer jikser il-kuntratt tiegħu ma’ klabb biex imur ma’ klabb ieħor mingħajr ebda raġuni valida.

Il-każ imur lura għall-bidu tal-istaġun 2017/18 meta Jurgen Borg, dak iż-żmien gowlkiper ta’ Hibernians FC, informa lill-klabb tiegħu li hu kien qed jittermina l-kuntratt qabel iż-żmien b’effett immedjat, u dan minkejja li l-kuntratt li kellu mal-istess Hibernians kien fadallu 22 xahar għat-tmiem.

Minn dakinhar bdiet is-saga biex Jurgen Borg jirreġistra ma’ klabb ieħor peress li r-regolamenti tal-MFA ta’ dak iż-żmien ma kienux jippermettu li plejer li jittermina l-kuntratt u minn jeddu jirregistra ma’ klabb iehor. Din il-kwistjoni, wara każijiet quddiem il-Complaints Board u l-Appeal Board tal-MFA, ġiet solvuta mill-Court of Arbitration for Sport (CAS) li ddeċidiet li mingħajr preġudizzju għal kawza ta’ danni, plejer li jittermina kuntratt minn jeddu kellu d-dritt li jirregistra ma’ klabb ieħor. Fl-aħħar ġurnata tas-suq ta’ trasferimenti ta’ Jannar 2018, Jurgen Borg irreġistra sal-aħħar tal-istaġun ma’ Senglea Athletic FC.

Hibernians FC, irrappreżentati mill-Avukat Chris Bonett, fetħu kawża għad-danni kontra Jurgen Borg, skont ir-regolamenti tal-FIFA, b’talba għad-danni kontra l-istess gowlkiper.

Ikkuntattjat minn TVM Sport għall-ewwel reazzjoni, Bonett qal:

“Din hi rebħa għall-klabbs kollha ta’ Malta. Inħossni sodisfatt li issa teżisti kjarezza dwar x’inhuma l-konsegwenzi għal dawk il-plejers li jiddeċiedu li jitterminaw kuntratt qabel iż-żmien mingħajr raġuni valida.

“Il-kuntratti għandhom jiġu rispettati sal-aħħar u jekk xi parti tikser dan il-ftehim, il-konsegwenzi għandhom ikunu ħorox. Dan il-każ hu deterrent ċar għal dawk il-plejers li jkollhom f’moħħom li jiksru kuntratt ta’ xogħol ma’ klabb,” qal l-Avukat Bonett.

Dr. Bonett kompla qal li għalih din m’hijiex rebħa għal Hibernians FC iżda għall-klabbs kollha ta’ Malta li issa għandhom is-serħan tal-moħħ li l-plejers professjonali tagħhom se jaħsbuha darbtejn qabel jiksru l-kuntratt peress li l-penali huma qawwija.

“Din hi sentenza li timla vojt regolatorju li ħalliet l-MFA wara d-deċiżjoni tal-CAS ta’ sena u nofs ilu u għandha sservi ta’ xprun biex l-MFPA tifhem li jagħmel iktar sens li tiddjaloga mal-klabbs Maltin, li jagħmlu tant sagrifiċċji biex iżommu l-klabbs tagħhom għaddejjin,” qal Dr. Bonett.

Borg, li kien irrappreżentat minn Carlo Mamo u l-Avukat Sihon Gauci, f’isem l-unjoni tal-plejers, l-MFPA, iddefendew din il-kawża billi qalu li l-plejer kellu raġuni valida biex jittermina l-kuntratt ma’ Hibernians FC.

Hibernians FC dejjem irrifjutaw din l-allegazzjoni u saħqu li l-plejer ma kellu ebda raġuni biex qabad u qatta’ l-kuntratt.

TVM Sport jinsab infurmat li fuq dan il-punt, il-Complaints Board ta raġun lil Hibernians FC u wara argumentazzjoni fonda ħafna dwar kif għandhom jinħadmu d-danni li saħansitra fiha ġew ikkwotati każijiet ċelebri quddiem il-CAS bħal dak ta’ Webster tal-iskozja, il-plejer ex-Lazio Matuzalem u l-ex-gowlkiper tar-Roma, Morgan De Sanctis, il-Complaints Board iddeċieda li Jurgen Borg għandu jħallas l-ammont ta’ €14,936 lil Hibernians, barra d-€9,000 li Senglea Athletic FC kienu diġà ħallsu lil Hibernians FC bħala parametri.

TVM Sport jinsab infurmat li l-Complaints Board irrakkomanda lis-Segretarju Generali tal-MFA Dr Angelo Chetcuti biex iressaq it-talba ta’ Hibernians FC u jittieħdu passi dixxiplinarji kontra Jurgen Borg quddiem l-awtorità kompetenti fi ħdan l-MFA, kif ukoll ikkundanna lil Senglea Athletic FC, li kienu l-ewwel klabb li rreġistraw lil Borg wara Hibernians FC, biex iħallsu l-ammont dovut lil Hibernians FC, flimkien mal-plejer.

TVM Sport għamel kuntatt ukoll ma’ Carlo Mamo, li f’isem l-MFPA qal:

“Għadna se niltaqgħu u se nitkellmu fuq il-każ. Iżda anki għall-punt, se nappellaw mis-sentenza. L-ammont naqas drastikament.

“Sakemm għadna taħt appell ma tantx nistgħu nitkellmu fuq il-każ,” qal Mamo.

Miktub minn...
TVM Sport