Local Sports
Jinħatar il-Bord ta’ SportMalta

Inħatru l-membri ġodda tal-Bord ta’ SportMalta.

Iċ-Chairman Dr Luciano Busuttil u s-Segretarju Joe Cassar baqgħu fl-istess kariga.

Jesmond Abela nħatar Viċi Chairman waqt li l-membri huma Charlene Attard, Keith Bartolo, Alfred Cachia, Mark Marlow, Keith Perry, Julian Pace Bonello u Anna Calleja.

Il-Bord beda jopera mill-5 ta’ Ottubru u jibqa’ fil-ħatra sat-30 ta’ Settembru 2020.

S’issa għadu mhux magħruf min se jservi fil-kariga ta’ Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta, hekk kif Mark Cutajar jidher li mhux se jkompli u huwa mifhum li ressaq ir-riżenja tiegħu.