Motorsport
Motorsport: Programm online ta’ taħriġ għas-sewwieqa żgħażagħ

Il-Malta Motorsport Federation ilha taħdem mill-qrib mal-FIA fuq inizjattiva ġodda specjalment f’dan iż-żmienijiet ta’ impatt tal-COVID-19, biex toħloq programm online ta’ taħriġ għas-sewwieqa żgħażagħ (YDP).

Il-President tal-MMF, Tonio Cini, iddikjara li l-MMF kienet proattiva u ħa din l-inizjattiva ġdida li se tikkumplimenta n-normalita li qed ngħixu llum.

Il-programm huwa bbażat fuq Search Talent mill-FIA biex issibu sewwieqa tal-isport ġodda fil-Gżejjer Maltin li huwa kofinanzjat 80% mill-FIA.

Il-programm se jkun miftuħ għall-persuni kollha irrispettivament jekk m’għandhomx esperjenza jew le fl-isport u għandhom bejn 8 snin sa 25 sena. Se jkun hemm tariffa nominali u l-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard mit-Tnejn 30 ta ‘Ġunju 2020.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Volontarjat Clifton Grima, filwaqt li rringrazzja lill-Malta Motorsport Federation għall-ħidma tagħhom, qal li dan il-programm huwa inizjattiva kbira li se jkun utli għall-futur. Huwa saħaq li programm bħal dan se jagħti lis-sewwieqa Maltin l-ħiliet meħtieġa fosthom, Career Management u Nutrition and Lifestyle li huma bżonnjużi f’din l-industrija. Huwa kkonkluda li qiegħed jistenna bil-ħerqa li jara t-tieni fażi ladarba l-pandemija tal-Covid-19 tintemm.

Mistoqsi minn TVMSport dwar il-mod kif kiber dan l-isport fl-aħħar snin f’pajjiżna, Grima qal li jħossu kburi li Assoċjazzjonijiet bħal dik tal-motorsport f’pajjiżna qed ikollha tant suċċessi u qed tidher professjonali minn kull aspett. Grima qal li l-Gvern hu kommess li jibqa’ jgħin l-assoċjazzjonijiet żgħar ħafna bħal dik tal-motorsport.

Kate Robson, Kap tal-Programmi tal-Isport u l-Akkreditazzjoni għall-FIA, faħħret l-isforzi tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport, u qalet li dan il-programm se jkun qed jiftaħ opportunitajiet ġodda għas-Sewwieqa Maltin kif għamel għal pajjiżi oħra.

Il-Koordinatur tal-Proġett Khalili Beschir qal li l-YDP online se jinqasam f’żewġ fażijiet, bhal kif sar ma’ pajjiżi oħra u se jaħdem perfettament ma’ Malta.

L-ewwel fażi se tkun valutazzjoni online li tagħti wkoll lill-kowċis, min iħarreġ u t-tim tal-RTP iktar ħin biex issiru jafu lis-sewwieqa Maltin, jevalwahom għal żmien itwal u jagħtuhom aktar xogħol x’jagħmlu sakemm il-kowċis tal-FIA jkunu jistgħu jivvjaġġaw lejn Malta bit-tama li f’Settembru jevalwahom f’Malta stess u jaraw min hu verament huwa sewwieq impenjat u jaħdem ħafna għall-Isport.

L-aqwa sewwieq ser jingħata ġimgħa ta’ taħriġ imħallsa bis-sħiħ ma’ timijiet tat-tlielaq internazzjonali bħal ROTAX jew ma’ tim F4.

Il-process se jkun:

1- 12 ta ‘Ġunju 2020 – Tnedija tal-ewwel fażi tal-proġett.

3- Ir-reġistrazzjoni tas-sewwieqa tagħlaq it-30 ta ‘Ġunju 2020.

5 ta’ Lulju – Tnedija tal-programm online b’sensiela ta’ valutazzjoni u taħriġ

It-taħriġ onlajn se jsir via Zoom u se jkollu:

• Welcome Sessjoni mal-ASN u s-sewwieqa
• Klassijiet / Workshops għas-sewwieqa fil-ġestjoni tal-Motorsport, Nutrizzjoni, Saħħa, midja soċjali u sponsors. (Kollettiv)
• Sessjonijiet ta ‘taħriġ tal-fitness, apposta għal sewwieq li jkun jista jaghmilhom id-dar (Kollettiv)
• Valutazzjoni personali mal-kowċis
• Preżentazzjonijiet kummerċjali / ta ‘sponsorizzazzjoni li għandhom jiġu ppreparati minn kull sewwieq, għal meta t-taħriġ iseħħ fiżikament.
• Korsijiet tal-Midja / tal-Midja Soċjali
• Follow-ups.

Miktub minn...
TVM Sport