Futbol internazzjonali
Tibdil fir-regolamenti tal-futbol

Forsi ftit minnkom jafu li mill-1 ta’ Ġunju 2019 li ġej se jidħlu fis-seħħ tibdiliet fir-regolamenti tal-football, hekk kif ġew approvati mill-IFAB (International Football Association Board) Xi wħud minnhom, huma tassew interessanti.

F’dan l-artiklu se nagħtu ħarsa ħafifa fuq it-tibdil prinċipali li se jkun hemm kif ukoll xi kjarifiki li l-Bord ħass li kellu jagħmel. Dawn id-deċiżjonijiet ġew maqbula waqt il-133 laqgħa ġenerali annwali li saret f’Aberdeen, l-Iskozja fit-2 ta’ Marzu ta’ din is-sena, u wara sentejn ta’ esperimenti madwar id-dinja.

Free-Kicks

Mill-istaġun li ġej meta jkun se jingħata free-kick fil-barriera ma jistax ikun hemm plejers tat-tim li qed jattakka iżda plejers li qed jiddefendu biss. L-ebda plejer tat-team li qed jattakka ma jista’ jersaq viċin il-barriera u jrid ikun tal-inqas metru bogħod minnha, sakemm il-barriera tkun magħmula minn tliet plejers jew aktar. Jekk xi plejer jikser din ir-regola, it-team li qed jiddefendi l-free-kick jingħata free-kick indirett favurih. L-ideja hi li ma jinħelix ħin, barra li meta plejer attakkant jidħol fil-barriera biex itellef, dan mhuwiex fl-ispirtu tal-logħba.

Sostituzzjonijiet  

Plejers li qed jiġu mibdula, iridu joħorġu mill-iktar post viċin it-touchline, biex jiġi evitat telf ta’ ħin. Ġieli meta jkun hemm sostituzzjoni, plejer li qed jinbidel ġie li jeħodha bil-lajma biex jimxi u joħroġ ‘il barra minn nofs il-grawnd.

Għalhekk plejers iridu jaħsbuha darbtejn dwar kif joħorġu mill-pitch, u kif joħorġu jridu jmorru dritt lejn it-technical area jew id-dressing room. Jekk le jistgħu jiġu mwissija mir-referee.

Karti Sofor u Ħomor

Biex tinqata’ l-imġieba ħażina mill-kowċis meta dawn ma jaqblux mar-referee jew mal-kowċ avversarju, ir-referee ikun jista’ juri l-karta safra jew ħamra lil dawn il-kowċis, bħalma jistgħu jagħmlu lill-plejers.

Jekk, per eżempju, tinqala’ xi ġlieda fuq it-touchline, u ma jkunx jista’ jiġi identifikat minn qala’ l-inkwiet, allura jeħel il-kowċ jew il-manager tat-tim li jkun fit-technical area.

Penalties

Ir-regolamenti l-ġodda jrażżnu dak li l-goalkeeper jista’ jagħmel meta jkun se jingħata penalty. Diġa l-goalkeeper ma setgħax joqgħod jiċċaqlaq qabel ma jingħata l-penalty u lanqas ma jista’ joqgħod imiss il-lasti. Issa se tidħol regola ġdida li tgħid li l-goalkeeper irid ikollu tal-inqas sieq waħda fuq il-linja (tal-goal-line).  Barra minn hekk, issa l-plejer li jkun se jagħti l-penalty jista’ jingħata kura ta’ malajr jekk ikun weġġa’.

Handball

Il-Bord ipprova wkoll jiċċara iktar rigward il-handball speċjalment meta l-handball ma jkunx jidher li huwa ntenzjonat. Il-bidliet se jkunu jfissru li gowl mhux se jgħodd jekk il-ballun jaħbat ma’ jdejn plejer qabel jaqbeż il-linja, anke jekk b’mod aċċidentali.

Anke jekk plejer ikun aċċidentalment mess il-ballun b’idu u minnu ħa vantaġġ u spiċċa biex skurja, il-gowl ma jgħoddx. Anzi jingħata free-kick kontra dak il-plejer.

Drop Ball

Ġieli jkun hemm okażżjonijiet meta r-referee ikollu jwaqqaf il-logħob u meta l-logħba tkun se tkompli, r-referee jagħmel dan permezz ta’ drop ball.

Li se jiġri hu li jekk il-logħob kien twaqqaf fil-penalty area, ir-referee se jagħmel drop ball fil-kaxxa u l-goalkeeper ikun jista’ jieħu l-ballun. Jekk il-logħob kien twaqqaf barra l-penalty area, id-drop ball se jingħata mir-referee lill-plejer tat-tim li l-aħħar kien mess il-ballun qabel twaqqaf il-logħob. Fi kwalunkwe każ, il-plejers kollha, ħlief dak li se jkun jirċievi l-ballun, jridu jkunu tal-inqas erba’ metri ‘l bogħod mir-referee.

Goal Kicks

Bħalissa meta jingħata goal kick, il-ballun irid joħroġ mill-penalty area qabel ma plejer jista’ jmiss il-ballun, inkella l-goal kick ikun irid jerġa’ jingħata. Din se tispiċċa. Ir-regolament il-ġdid jgħid li plejer jista’ jmiss il-ballun fil-kaxxa qabel ma l-ballun joħrog mill-penalty area u l-logħob jista’ jkompli.

Miktub minn...
TVM Sport