7 t’ijiem
7 T'Ijiem huwa programm ġdid li jiffoka fuq l-aħbarijiet ewlenin tal-ġimgħa. Il-programm janalizza l-avvenimenti hekk kif jiżvolġu. Nhar ta' Ħadd fuq T...
Animal Diaries – Repetizzjonijiet
Animal Diaries jiffoka fuq kif nistgħu nifhmu l-annimali aħjar. Jgħinna biex nagħmlu distinzjoni bejn annimali domestiċi, li jaqgħu taħt ir-responsabilita’ d...
Auction of cars used for the EU presidency
Awtokura – Repetizzjonijiet
Awtokura huwa programm edukattiv dwar il-mod kif ngħixu, li jagħti ħarsa lejn varjetà’ ta’ suġġetti li għandhom x’jaqsmu mal-kura tagħna nfushna. ‘Features’ ...
Aħseb għal Għada
Benjamin
Benjamin huwa reality show li jikkonċerna lill-hearthrob Ben Camille, u l-ħajja ta’ kuljum tal-familja tiegħu.  Waqt li jiffokka fuq is-suċċessi u l-problemi...
BOV Premier League 2017 – 2018
Ċirkostanzi
Ċirkostanzi hija soap opera klassika ta’ kuljum,  li teħodna fil-ħajja ta’ sitt family.  Għall-ewwel jidhru li huma independenti minn xulxin, imma  fir-realt...
Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet
Deheb il Karta inħoloq mill-moħħ ta Lino Farrugia  u ideat għal fuq l-iscreen ta' televizjoni min Frederick Testa. L ewwel tlettax il- istorja huma mehudi...
DOC – Doctor On Call
Doc jgħin u jagħti appoġġ lit-telespettatur biex jifhem kif jaħdem il-ġisem u kif tieħu ħsieb lilek innifsek u l-maħbubin tiegħek, sabiex tgħix hajja twila u...
Doctor on Call – Repetizzjonijiet
DOC jiffokka fuq is-saħħa u l-importanza li tgħix ħajja tajba, bil-preżenza ta’ l-aħjar speċjalisti u professjonisti fil-kamp mediku. Il-programm se jagħti ħ...
DOT EU
Dot EU jwassal l-aħħar aħbarijiet mill-Parlament Ewropew, u l-istituzzjonijiet oħra ta’ l-Unjoni Ewropea, fi Brussell u Strasburg. L-edizzjoni ta’ din is-sen...
Dwarna
Ippreżentat minn Mariella Dimech, psikoterapista, Dwarna jiddiskuti suġġetti psikosoċjali li jiddominaw is-soċjetà Maltija. Niltaqgħu ma’ nies b’esperjenzi p...
ECOTEENZ – Repetizzjonijiet
Europa League 2017 – 2018
European Qualifiers
Fiex tinsab l-EU? Diskorss mill-President tal-Kummisjoni Ewropea
Fil-ġnien ma’ melo
Programm iddedikat lil pjanti u l-ġonna, fejn Kevin Micallef ser jeħodna l-barra minn xtutna, ġewwa Sqallija biex bil-parteċipazzjoni ta’ Melosaul Balzan, l-...
Gadgets – Repetizzjonijiet
Tista’ taġġorna ruħek dwar l-aħħar teknoloġija u ‘gadgets’ ġodda b’dan il-programm li huwa speċi ta’ vetrina ta’ l-aktar għeġubijiet minn ditti u organizazzj...
Gliegel – Repetizzjonijiet
Gourmet Today – Repetizzjonijiet
F’Gourmet Today, Marilù Vella tingħaqad ma’ Michael Diacono biex jiskopru riċetti interessanti billi jużaw l-aktar ikel lokali bnin u frisk li jistgħu jsibu....
Grand Lottery
Għawdex illum
Minn mindu beda f’Ottubru ta’ 1988, Għawdex Illum ħa l-udjenzi fuq ħafna vjaġġi madwar l-aktar postijiet importanti f’Għawdex. Storja u arkitettura, arti u k...
Għawdex illum
Minn mindu beda f’Ottobru ta’ 1988, Għawdex Illum dejjem wasslilna il-veduti u l-ħsejjes t’Għawdex.  L-istorja u l-arkittetura, l-arti u l-kultura, id-drawwi...
Holy Mass/ Quddiesa
Il-Ħarsa ta’ Ruzann
Illum ma’ Steph
Illum ma' Steph huwa programm li jiddiskuti s-saħħa, id-dar, il-benessere, il-moda, ir-reliġjon u ħafna aktar suġġetti li huma għal qalb ħafna nies.
Ilħna mill-Kottonera – Repetizzjonijiet
Inkwilini
Roger igħix il-ħajja perfetta ta’ għazeb, sakemm żewġt irġiel oħra jidħlu fl-appartament tiegħu u f’ħajtu. Ralph, xbinu, għaddej minn żmien hażin mal-mara, S...
Is-seħer u l-ġmiel tal-ibħra ta’ Filfla
Kontrattakk
Kontrattakk huwa programm tal-futbol li joffri lid-dilettanti taħlita perfetta ta’ azzjoni fil-ground, u aħbarijiet minn wara l-kwinti. Jinkludi ukoll il- BO...
Kultura News
Kultura News huwa bulletin ta’ l-aħbarijiet li jiffoka esklussivament fuq l-arti u l-kultura Maltija.  Jipprova jeduka u jinforma lill-udjenza dwar is-settur...
Kuluri tal-Awtiżmu – Repetizzjonijiet
Kuluri tal-Awtiżmu huwa programm li jgħin lill-udjenzi sabiex jifhmu aktar il-kundizzjoni ta’ l-awtiżmu, u l-effetti fuq il-ħajja ta’ kuljum. Bil-parir ta’ e...
Kunċert Indipendenza
L-aħbar it-tajba
L-Aħbar it-Tajba huwa programm reliġjuz li fih, Angele Jones tesplora l-evanġelu ta’ kull ġimgħa, toffri riflessjonijiet u diskussjoni ta’ esperjenzi mill-ħa...
L-Għanja tal-poplu
L-irkant – Repetizzjonijiet
B’din il-ħarsa lejn id-dinja ta’ l-antikitajiet u l-rkanti,  L-Irkant jirrakonta l-istorja affaxxinanti ta’ diversi oġġetti li għandhom passat kulurit. Il-pr...
L-ordni
La Tħobbnix – Repetizzjonijiet
Maħsuba u miktuba minn Pierre Portelli, La Tħobbnix hija kummiedja romantika ħelwa li tgħid l-istorja ta’ żewġ subien, Zach u Luca. Ġrajjiet mhux mistennija ...
Laparelli Sa Piano
Laparelli Sa Piano hija sensiela illustratata ta’ l-istorja tal-Belt Valletta. Tesplora l-istejjer tal-monumenti, bini storiku, knejjes u personalitajiet li ...
Lenti – Repetizzjonijiet
Lenti jiffokka fuq stejjer personali, b’mistednin minn kull qasam tal-ħajja li jaqsmu l-esperjenzi, suċċessi, diżappunti u t-tamiet tagħhom.
Lotto Quaterno
Luxdesign – Repetizzjonijiet
Madagascar…Id-Dinja tal-Annimali – Repetizzjonijiet
  Madagascar huwa programm edukattiv dwar il-ħarsien ta’ l-annimali. Is-suġġetti diskussi se jinkludu: dieta tajba għall-‘pets’, ‘grooming’, ir-r...
Mafkar
Mafkar jikxef il-ġawhar moħbijin ta’ Malta billi jesplora varjeta’ ta’ monumenti storiċi, minn żminijiet differenti. Kull wieħed iżid biċċa individwali ma’ m...
Mafkar – Repetizzjonijiet
Varjeta’ ta’ monument storiċi minn żminijiet differenti jinsabu fit-toroq tal-bliet u rħula Maltin. Mafkar jippreżenta lit-telespettatur b’informazzjoni u st...
Malta Short Film Festival
Malta u lil hinn minnha
Malta u Lil Hinn Minnha huwa programm informattiv, li jagħti ħarsa lejn suġġetti bħall-ambjent, il-wirt, il-publikazzjonijiet lokali u l-passatempi, ir-reċet...
Malta u lil hinn minnha – Repetizzjonijiet
Dan il-programm se jkun fih siltiet dwar in-natura, agrikultura u l-ambjent, ħarsa lejn il-kampanja u mixiet fl-ibliet, informazioni dwar il-wirt storiku, pu...
Maltarti – Repetizzjonijiet
Maħdum fuq bażi ta’ temi differenti, dan il-programm se jesplora, jiċċelebra u jidibatti x-xena artistika ta’ Malta permezz ta’ intervisti, ‘features’ u disk...
Maltin f’Izmir
Manwela
Manwela għal dan it-tieni staġun żgur ser tkun produzzjoni ta’ l-għola kwalita’, f’kull aspett, kif jistghu jixhdu l-produzzjonijiet tal-passat minn din d-da...
Manwela – Repetizzjonijiet
Manwela hija drama li tiffokka fuq il-vjaġġ ta’ tfajla sabiħa li laħqet sabet postha fis-soċjeta’ u stabiliet ruħha. Imma x’hemm mistur għaliha fil-futur, u ...
Maratona Puttinu
MEA – Repetizzjonijiet
Mea huwa programm informattiv li jiffokka fuq id-dinja tax-xogħol u ‘issues’ ekonomiċi li għandhom x’jaqsmu mal-politika soċjali. Dawn jistgħu jkunu mir-rifo...
Mill-Imħażen
Mixage
Mixage ikopri suġġetti mid-dinja tad-divertimenti, mill-aqwa mużika tal-mument sal-mużika ta’ żminijiet oħra, mill-films fil-quċċata ta’ Hollywood  sa l-aħba...
New Rooms – Repetizzjonijiet
Ninvestigaw x’qed nieklu
Ninvestigaw X’qed Nieklu igħinna nifhmu l-ikel. Flimkien ma’ xjentisti, tobba, l-awtoritajiet governattivi u nutritionists, nanalizzaw u ninvestigaw x’qed ni...
Ninvestigaw x’qed nieklu – Repetizzjonijiet
Ninvestigaw X’qed Nieklu helps its viewers to know and understand the food they are consuming. Every week food experts, scientists, doctors and nutritionists...
Niskata
Niskata huwa programm dwar l-istil tal-ħajja tagħna ta’ kuljum, b’diskussjonijiet fuq is-saħħa, sbuħija, edukazzjoni, moda,  il-benessere, affarijiet legali ...
PaqPaq Lifestyle
Paqpaq iżomm l-udjenzi infurmati b’dak kollu li qed jiġri fix-xena tal-karozzi. Dan isir permezz ta’ ‘features’ dwar karozzi u muturi klassiċi, il-ħruġ ta’ k...
PaqPaq Test
Kull ġimgħa, Paqpaq jagħti ħarsa lejn żewġ karozzi jew muturi li għadhom kif harġu fis-suq Malti. Kull riviżjoni hija professjonali, indipendenti, qasira kif...
Pellikola – Repetizzjonijiet
Pellikola tieħu lit-telespettaturi minn wara l-kwinti ta’ diversi films li nġibdu hawn Malta tul is-snin. Kemm informattiv kif ukoll nostalġiku, dan il-progr...
Personaġġi
Pudinu u Sħabu – Repetizzonijiet
Pudinu u Sħabu huwa programm edukattiv u divertenti għal tfal bejn seba' u għaxar snin, ippreżentat minn ħadd ħlief Julie Pomorski flimkien ma' Pudinu. Pe...
Qalb in-Nies – Repetizzjonijiet
Qalb in-Nies jiffokka fuq il-problemi u ‘issues’ li l-familji jinsabu fihom, fosthom il-vizzji, prostituzzjoni, kriżi fil-ħajja miżewwġa u fl-ispiritwalita’,...
Quddiesa mis-Santwarju ta’ Pinu
RAW – WWE
‘Wrestling’,  huwa sport drammatiku li jiġbed faxex wiesgħa tas-soċjeta li jaraw f’dan l-isport taħlita ta’ fantasija, sport u ‘soap opera’. WWE Raw huwa pro...
Regatta 8 ta’ Settembru
Riċetta f’minuta – Repetizzjonijiet
Riċetta f'Minuta huwa programm ta’ tisjir li joffri riċetti oriġinali u sempliċi li tista’ tlestihom f’minuta.
Saffi – Repetizzjonijiet
Sibtek – Repetizzjonijiet
Programm divertenti tal-familja, fejn personalitajiet lokali jipparteċipaw fil-logħob u sfidi. ‘Gossip’, intriċċi, sorpriżi, u diskussjonijiet ta’ l-mument h...
Skjetti
Skjetti huwa vetrina għar-rapportaġġ intensiv, li jġieġħlek taħseb, megħjun minn laqta satirika. Il-missjoni tiegħu huwa li jwassal stejjer importanti li ma ...
Skjetti…il-Ħadd
Skjetti huwa vetrina għar-rapportaġġ intensiv, li jġieġħlek taħseb, megħjun minn laqta satirika. Il-missjoni tiegħu huwa li jwassal stejjer importanti li ma ...
Smack Down
WWE SmackDown , is a sports entertainment television program that originally debuted in the United States on the UPN television network on April 29, 1999, bu...
Sports Għawdex
Flimkien ma’ dixxiplini bħat-tiġrijiet taż-żwiemel, atletika, u tlielaq tal-karozzi, SportGħawdex se jippreżenta ukoll ‘features’ fuq sport anqas magħruf li ...
St Mary’s
St. Mary's, hija sensiela drammatika, li tieħu isimha minn blokk ta’ appartamenti li jinstabu f’inħawi modesti ta’ Malta. Hawnhekk, insibu individwi diffe...
Strada Stretta – Repetizzjonijet
Dan l-istaġun ta’ Stradda Stretta ikompli bl-istorja taż-żewġ maħbubin, Lydia u Mario. L-għira, il-passjoni u-tpattija jidħlu fin-nofs bħas-soltu, kif ukoll ...
Strada Stretta – Subtitles Episodes
Dan l-istaġun ta’ Stradda Stretta ikompli bl-istorja taż-żewġ maħbubin, Lydia u Mario. L-għira, il-passjoni u-tpattija jidħlu fin-nofs bħas-soltu, kif ukoll ...
Super 5
Swim Up
Il-Kampjonat Nazzjonali tal-Waterpolo beda ġmielu, u allura TVM Sport se jżomm l-appuntament ta' kull sena bil-programm Swim Up. L-edizzjoni ta' din is-sena ...
Ta Taħt fuq – Repetizzjonijiet
Tertuqa 35
Min ma jħobbx jara xi film?  Kull ġimgħa, TERTUQA 35, il-preżentatur Mario Azzopardi jżomm lit-telespettaturi aġġornati bl-aktar films riċenti.  Din l-inform...
Tough Luck
3 contestant...6 treasures...3 treasures contain the contestants' dream the other 3 contain things that they do not want...who will manage to stay to the fin...
TVAM
TVAM huwa breakfast show li joffri għadd ta’ features u stejjer għad-divertiment għall-udjenza. Jinkludi aħbarijiet lokali u barranin, u jżomm it-telespettat...
Twelve to 3
Programm li jinkludi features fuq suġġetti li jvarjaw mis-saħħa u s-sbuħija, ambjent, kif ukoll issues legali u mediċi.
UEFA Champions League
UEFA Futsal Cup
Valletta – Ilwien ta’ Belt
Il-belt li nbniet biex iżomm lill-għadu ‘l barra,  se ssir ċelebrazzjoni ta’ diversita’ u espressjoni li ġejja mir-ruħ. Kull aspett tal-belt fih ħafna x’tifh...
Valletta – Repetizzjonijiet
Valletta, Belt li ilha tinbena 450 sena. Belt, li d-destin tagħha huwa mħallat ma’ dawk ta’ Malta, l-Ewropa u l-Mediterran. Din il-belt hija teżor ta’ ħidma ...
Vatican Magazine
Bi produzzjoni mill-Vatican Television Centre, Vatican Magazine jagħti ħarsa lejn il-ħajja u xogħol tal-Papa u d-dinja bieżla tal-Vatikan.
Vigilante
“Bniedem li jipprova jwaqqaf delitt b’mod mhux uffiċjali, jew li jaqbad u jġiegħel iħallas ‘l xi ħadd li għamel delitt, speċjalment għax jaħseb li l-organiza...
X’kien ġara tassew
FUQ TVM NHAR TA’ TNEJN FID-8.50 PM MILL-24 T’APRIL X’kien ġara tassew? hi sensiela dwar kif inħarsu lejn l-istorja ta’ dawn il-gżejjer b’differenza: mhux ...
Xi qrajt dan l-aħħar
Kull ġimgħa dan il-programm jieħu l-udjenza fuq vjaġġ lejn il-Librerija Nazzjonali tal-Belt. Xi Qrajt Dan l-Aħħar? huwa produzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali ta...
Xi qrajt dan l-aħħar – Repetizzjonijiet
Kull ġimgħa dan il-programm jieħu lill-udjenza sal-Librerija Nazzjonali  fil-Belt. Xi Qrajt Dan l-Aħħar? li għandu produzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Kti...
Xtra Sajf
Ħadd Għalik
Waqt il-programm populari ta’ logħob bejn it-timijiet, Ħadd Għalik, il-kompetituri se jkollhom jipparteċipaw fl-logħob li jittestja l-abilta’ tagħhom u jisfi...
Ħadd Għalik
Ħadd Għalik hu programm tal-familja li fih l-udjenza ssegwi żewġ timijiet li jikkompetu  bejniethom, permezz ta’ logħob, spettaklu u daħq, bil-preżentazzjoni...
Ħadt l-aħbar
Kull nhar ta’ Ħadd filgħodu,  Ramona Frendo u Michael Falzon, se jiflu l-gazzetti u jwasslu l-aħbarijiet ewlenin u l-editorjali lit-telespettaturi ta’ TVM. I...
Ħallih Iħabbat! – Repetizzjonijiet
Vjaġġ intensiv li jitlaq minn għajnejn anzjani u nies oħra bi bżonnijiet partikolari li jħossu l-bżonn li jaqsmu mat-telespettaturi, l-istejjer tagħhom, il-m...
Ħbieb u Għedewwa
Ħbieb u Għedewwa  ir-raba’ staġun-  L-istorja, miktuba mill-istess awturi ta’ Katrina u Manwela, tgħaqqad ir-romantiċiżmu ma’ l-intriċċi, ħabi, kompassjoni u...
Ħbieb u Għedewwa – Repetizzjonijiet
Ħobbni Ftit
ĦOBBNI FTIT ikompli wara it-teleseries LA TĦOBBNIX, il-kummiedja romantika populari li qed tintwera bħalissa kull nhar ta’ Tlieta fuq TVM. ĦOBBNI FTIT se jko...