112

Kulħadd jaf għalxiex jintuża 112? X’għandna nagħmlu fil-każ ta’ aċċident żgħir? U kif għandna niddeskrivu aċċident meta nċemplu 112? X’inhi d-differenza bejn x’għandna nagħmlu fil-każ ta’ aċċident żgħir u fil-każ ta’ aċċident kbir? Bl-għajnuna tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u anke l-Isptar Mater Dei, diversi speċjalisti se jiggwidaw lit-telespettaturi kif taħdem il-helpline 112 u dwar x’għandna nagħmlu f’każ ta’ aċċidenti u dwar first aid.

Kull programm se jinkludi rappreżentazzjoni ta’ aċċident sabiex it-telespettaturi jkollhom idea ċara ta’ x’għandhom jagħmlu f’aċċidenti bħal dawn. Din is-sensiela għandha produzzjoni ta’ Flash Productions.

Episode #11

Il-kaz ta’ din il-gimgha ser naraw kif mara bdiet tghaddi l-hwejjeg fid-dar. Ghal diversi drabi bdiet thalli l-hadida tal-mghoddija wicca l-isfel. F’ hin minnhom isiria l-hin biex tohrog, thalli l-hadida tal-mghoddija wicca l-isfel u bl-ghagla tinsa titfiha …. Dan wassal ghal nar kbir fid-dar illi b i ftit attenzjoni setgha gie evitat. X’ ghanna nahgmlu meta jigri hekk ? U kif seta jigi evitat?

Ixxandar: 10 ta' Diċembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 26 ġurnata
5 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN