Aħbar tajba

Dal-programm irrekordjat twil 8 minuti huwa maħsub għal dawk in-nies li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jattendu l-Quddiesa tal-Ħadd, jew għal dawk ukoll li jixtiequ jisimgħu omelija qasira għal-Liturġija tal-istess Quddiesa.

Waqt il-programm, sekular, soru jew saċerdot se jidhru jitkellmu f’postijiet differenti minn ġimgħa għall-oħra, minn fejn se jispjegaw l-Evanġelju u kif wieħed jista’ jipprattika dan it-tagħlim fil-ħajja ta’ kuljum. Il-qari se jkun irreġistrat u mżewwaq bil-viżwali.

Niġu infurmati wkoll dwar l-attivitajiet li se jkunu qed isiru fil-parroċċa, jew informazzjoni oħra relatata mal-post/knisja li nkunu qed niġbdu l-filmati fiha.

Episode #20

Fr Clinton Farruga mmsp, huwa l-mistieden li ser jaghti tifsira
tal-Evangelju li jinqara fil-knejjes taghna kemm is-Sibt u kemm il-Hadd.
Pero qabel l-ispjega Fr Clinton, jaghtina taghrif dwar dak li hu bhalha
rettur tall-iskola tat-tfal zghar li tinsab ir-Rabat maghrufa aktar bhalha
il-Kullegg Missjunarju ta’ San Pawl, jipprova janima lill-dawn it-tfal
fdati lilu u lill ghalliema biex jedukawhom b’mod hollistiku. L-Evangelju
li ser jinqara huwa tas-6 Hadd Matul is-sena. Minn San Luqa kapitlu 6
Versi 17, 20-26 ” Henjin inbtom li ghalissa bil-guh hazin ghalikom intom
l-ghonja “
silta qasira minn dan l-Evangelju.
Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta; Fr Louis Mallia.

Ixxandar: 16 ta' Frar 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 29 ġurnata
15 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN