Aħbar tajba

Dal-programm irrekordjat twil 8 minuti huwa maħsub għal dawk in-nies li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jattendu l-Quddiesa tal-Ħadd, jew għal dawk ukoll li jixtiequ jisimgħu omelija qasira għal-Liturġija tal-istess Quddiesa.

Waqt il-programm, sekular, soru jew saċerdot se jidhru jitkellmu f’postijiet differenti minn ġimgħa għall-oħra, minn fejn se jispjegaw l-Evanġelju u kif wieħed jista’ jipprattika dan it-tagħlim fil-ħajja ta’ kuljum. Il-qari se jkun irreġistrat u mżewwaq bil-viżwali.

Niġu infurmati wkoll dwar l-attivitajiet li se jkunu qed isiru fil-parroċċa, jew informazzjoni oħra relatata mal-post/knisja li nkunu qed niġbdu l-filmati fiha.

Episode #10

Ghal dan l-Evangelju ergajna zorna l-knisja parrokkjali ta’ San Publiju l-Furjana fejn Fr Charles Cini, ghamel l-ispjega tal-Evangelju skond San Luqa. Ser nisimghu it-thabbira mill-Profeta Isaija fejn qal:

“Lehen ta’ wiehed jghajjat fid-dezert, Hejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-moghdijit tieghu. Dan kien qed ihabbar li Gwanni t-tifel ta’ Zakkarija ser ikun dak li jhabbar il-migja ta’ Gesu.

Produzzjoni ezekuttia ta’ Cam Productions . Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia.

Ixxandar: 8 ta' Diċembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 24 ġurnata
15 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN