Aħbar tajba

Dal-programm irrekordjat twil 8 minuti huwa maħsub għal dawk in-nies li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jattendu l-Quddiesa tal-Ħadd, jew għal dawk ukoll li jixtiequ jisimgħu omelija qasira għal-Liturġija tal-istess Quddiesa.

Waqt il-programm, sekular, soru jew saċerdot se jidhru jitkellmu f’postijiet differenti minn ġimgħa għall-oħra, minn fejn se jispjegaw l-Evanġelju u kif wieħed jista’ jipprattika dan it-tagħlim fil-ħajja ta’ kuljum. Il-qari se jkun irreġistrat u mżewwaq bil-viżwali.

Niġu infurmati wkoll dwar l-attivitajiet li se jkunu qed isiru fil-parroċċa, jew informazzjoni oħra relatata mal-post/knisja li nkunu qed niġbdu l-filmati fiha.

Episode #37

Aħbar Tajba illum ukoll flimkien ma’ Fr. Bernard Mangion mssp, fejn ser jitkellem dwar l-Evanġelju li jinqara fil-knejjes illum u għada l-Ħadd, skont San Ġwan. It-Trinita’ Qaddisa. Kif wieħed jista jispjega min huma it-Trinita’ Qaddisa? Min hu l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Ssantu, li filwaqt li nemmnu li huma tlett Allat huma wkoll Alla wieħed? Ir-Rwol ta’ Ġesu nafu x’kien għax ġie fid-dinja, imma kif nistgħu nifmhu r-rwoli tal-Missier Etern u ta’ l-Ispirtu Ssantu. Ovvjament jekk wieħed jaqra sew il-bibbja nistgħu nkunu nafu ħafna dwar dan. Għalhekk ukoll Fr. Bernard ser jispjega b’mod semplici kif nistgħu nħarsu lejn it-Trinita’ u nitolbu biex jgħinuna.

Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Fr. Louis Mallia mssp.

Ixxandar: 15 ta' Ġunju 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 27 ġurnata
15 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN