Aħbar Tajba

AĦBAR TAJBA Il-programm Aħbar Tajba li issa ilu għall snin jiġi prodott mic-CPi media, ser ikompli anke għall din is-sena, fejn wara li jinqara l-Evanġelju tal-Ħadd li jinqara fil-knejjes, diversi mistiedna jagħtu t-tifsira ta’ dak li ried iwassal Ġesu lill min ried jisimgħu.  Il-valuri Kristjani li mhux biss jgħinuna biex ngħixu aħjar, imma anke jgħinuna nifmhu lill ħaddieħor u nirrelataw aħjar magħhom.   Programm ta’ 10 minuti li anke għall dawk li ma jattendux il-quddiesa tal-Ħadd, ikunu jistgħu jisimgħu kelma tajba u ta’ kuraġġ.

Episode #21

Meta il-programm ikun qed jiġi ripetut il-Hadd jiġifieri l-21 ta’ Frar, inkunu qed nisimgħu l-Evanġelju tal-ewwel Ħadd tar-Randan, fejn naraw kif Ġesu’ kien ittentat mix-xitan fuq il-muntanja. Meta wieħed iżur dan il-post imur Jeriko u jitla bil-funikular biex jidħol ġo monasteru fejn wieħed jista jqim il-gebla li jgħidu li fuqha Ġesu’ talab meta kien hemm fuq. Għaliex Ġesu’ ħalla lix-xitan jittantaħ? U lilna kif jittantana x-xitan? Kemm hu faċli jew difficli li ma naqgħux ghat-tentazzjonijiet li jkollna?
Fr Mario Micallef mssp ser iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet wara li nkunu smajna l-qari tal-Evanġelju minn Elisa Saliba. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Paul Jones.

Ixxandar: 20 ta' Frar 2021
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 11 ġurnata
15 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN