Aħbar Tajba

Aħbar Tajba, f’din is-sensiela li tibda minn Ottubru, ser jieħu xejra oħra, għalkemm it-tagħrif dwar l-Evanġelju tal-Ħadd ser jibqa’ jiġi ttrattat.  Elisa Saliba, ser tibda taqra l-Evanġelju u ser tistaqsi mistoqsijiet dwaru lil qassis, patri, soru jew lajk, mistoqsijiet li wieħed jistaqsi biex inkunu nistgħu nirrelataw il-qari mal-ħajja tagħna ta’ kuljum. Il-filming ta’ kull ġimgħa ser ikun f’ambjenti differenti biex wieħed japprezza l-ambjenti sbieħ li għandna Malta, kemm jekk ġo knisja, kemm jekk f’monasteru, sew jekk fil-kampanja. L-istess persuna ser tagħmel spjega t’4 vanġeli, jiġifieri kull xahar ser ikun hemm mistieden differenti.  B’hekk ikollna varjetà t’espressjonijiet dwar vanġeli li jkunu qed jinqraw fil-quddiesa tas-Sibt jew tal-Ħadd. CPi Media huwa l-produttur ta’ dan il-programm.

Episode #20

F’dan it-tielet Ħadd ta’ Novembru, b’ambjent ieħor fid-Dar ta’ San Ġuzepp, Eliza Saliba tkellmet ma Fr Mark Grima mssp dwar l-Evanġelju skont San Luqa fejn Ġesu kien profetiku għall-aħħar. Tkellem dwar gwerer, fejn ġens jeħodha kontra ġens ieħor, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mard, fejn ikun hemm il-persekuzzjoni minn min ma jaqbilx ma’ dawk li jixhlu u jemmnu fil-kliem ta’ Ġesu. Dawn kollha mhux qed narawhom fi żminnha? Ġesu jgħid lill Appostli dan il-kliem sabiħ li jgħodd għalina wkoll illum; “Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom”. Kif irridu ngħixu biex insalvaw?

Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media.

Ixxandar: 16 ta' Novembru 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 29 ġurnata
10 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN