Aħbar Tajba

Aħbar Tajba se jixxandar kull nhar ta’ Ħadd fid-09:00 minn Ottubru. Se jiffoka dwar l-Evanġelju li jinqara fil-knejjes tagħna fil-Ħdud u l-festi. Barra minn hekk, se jkun fih żewġ features oħra li se jeħduna f’ambjenti oħra biex inkunu nistgħu ngawdu t-teżori li għandna f’Malta marbuta mal-ambjent, il-knejjes, postijiet ta’ interess u l-bqija. Fl-ewwel taqsima, Keith Demicoli, il-host tal-programm, se jitkellem ma’ misteiden speċjali dwar suġġett morali. Fr Louis Mallia mssp se jkun is-saċerdot li se jitkellem u jispjega l-Evanġelju, xi drabi anke flimkien ma’ nies oħra li jinteressahom jgħixu l-ħajja Kristjana. Żgur li dan il-programm se jolqot diversi etajiet u nies minn diversi oqsma tal-ħajja. Aħbar Tajba għandu produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi media u direzzjoni ta’ Paul Jones

Episode #3

Fl-ewwel parti tal-programm AĦBAR TAJBA Keith Demicoli ser jitkellem ma’ Sister Veronica Gerada osa, Kap tal-iskejjel tal-Juniors u s-Seniors tal-iskejjel ta’ Santa Monica.

Peress li l-iskejjel issa nfetħu għat-tfal u ż-żgħażagħ is-suġġett ser jitratta l-edukazzjoni. Lit-tfal qed nippreparawhom għall ħajja tax-xogħol meta jispiċċaw l-istudji tagħhom?

Qed intuhom tagħrif dwar suġġetti varji jew qed intuhom ħiliet oħra li jgħamluhom irġiel u nisa? Edel Cassar permezz ta’ skype tat ukoll l-opinjoni tagħha f’dan ir-rigward.

Fit-tieni parti Cynthia Zerafa tkellmet ma’ Fr Clinton Farrugia mssp, rettur tal-kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl dwar xi jfisser Kulleġġ Missjunarju għat-tfal li jattendu. Kif qed iħejju lit-tfal u żgħażagħ. Biex jekk ikunu jridu jkunu missjunarji anke fl-ambjenti tal-familja.

Fl-aħħar nett Fr Louis Mallia mssp ser jispjega l-Evanġelju li jinqara fil-knejjes taghna. Wieħed jista jzur il-facebook AĦBAR TAJBA u jara t-taghrif li kull ġimgħa nwasslu fuq din il-paġna.

Produzzjoni eżekuttuva ta’ CPi Media, Produzzjoni Marthese Brincat, Direzzjoni Televisiva Fr Louis Mallia mssp

AĦBAR TAJBA nhar il-Ħadd 17 ta’ Ottubru fid-09.00 fuq TVM.

Ixxandar: 17 t'Ottubru 2021
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 14 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN