Aħbar Tajba

AĦBAR TAJBA Il-programm Aħbar Tajba li issa ilu għall snin jiġi prodott mic-CPi media, ser ikompli anke għall din is-sena, fejn wara li jinqara l-Evanġelju tal-Ħadd li jinqara fil-knejjes, diversi mistiedna jagħtu t-tifsira ta’ dak li ried iwassal Ġesu lill min ried jisimgħu.  Il-valuri Kristjani li mhux biss jgħinuna biex ngħixu aħjar, imma anke jgħinuna nifmhu lill ħaddieħor u nirrelataw aħjar magħhom.   Programm ta’ 10 minuti li anke għall dawk li ma jattendux il-quddiesa tal-Ħadd, ikunu jistgħu jisimgħu kelma tajba u ta’ kuraġġ.

Episode #43

Ghall ahhar darba Fr Louis Mallia ser jispjega l-Evangelju li jinqara waqt il-quddies tas-sibt filghaxija u tal-Hadd. San Gwann fejn qed jirrakkonta meta Gesu ried jitma’ lil-hafna nies li kienu qed jistennewh biex jitkellem u jfejjaq hafna morda.
Kien hemm tifel li kellu hames hobziet tax-xghir u zewg hutiet zghar u l-appostli staqsew lill Gesu ” imma dawn x’inhuma għal daqshekk nies? Ġesù qal: “Qiegħdu n-nies bilqiegħda”. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi ħamest elef raġel, qagħdu bilqiegħda. Ġesù ħa l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda; hekk ukoll għamel bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iġbru l-loqom li baqa’, biex xejn ma jinħela”. Marru jiġbruhom, u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu n-nies. “ Illum ghadhom isisru mirakli? Kemm hi mportanti l-fidi fil-bniedem, mhux biex jaqla xi miraklu imma anke biex jghix sew mieghu nnifsu u ma haddiehor. Kemm then Mons Giuseppi De Piro meta kien imur jittallab il-marsa ghall xi loqma hobz ghat-tfal li kienu jghixu fid-dar ta’ San Guzepp. ? Segwu AHBAR TAJBA fuq TVM2 . Direzzjoni Paul Jones, Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPi media.

Ixxandar: 24 ta' Lulju 2021
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 13 ġurnata
15 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN