F’Ġieħ l-imħabba

F’Ġieħ l-Imħabba huwa rakkont li jaf il-bidu tiegħu fis-snin ħamsin tas-seklu l-ieħor. Dan ir-rakkont se jlaqqagħna mill-qrib mal-familji Cuppola, immexxija minn Giuseppe, iben Santiago, u l-familja Garsena, li bħala kap għandha lil Emilio. Żewġ familji msejsa fuq ix-xogħol u l-imħabba lejn dak kollu li jappartjeni għall-familja. Flimkien se naraw rakkont intriganti li, minn episodju għal ieħor, se jżommna nixxennqu biex nifhmu kif u għaliex se jseħħ dak kollu li jseħħ.  Għalkemm iż-żewġ familji għamlu li għamlu f’isem l-imħabba… hemm min iħares lejn l-għemil bħala turija, u min iħares lejh bħala tpattija, bil-konsegwenzi għal kull interpretazzjoni.

 

Episode #30

Immoru lura għal dik il-ġurnata meta Francesca welldet lill-binha Santiago. X’kien qallu t-
tabil lill-żewġha. Naraw lil Francesca tiddillierja… fuq xiex?… u x’kienet qaltilha Concetta?
X’ġara meta Francesca reġgħet ġiet f’sensieha? X’kienet qaltlu lil Giuseppe?… u Antonino
kien emminha jew le? X’qallu lil Giuseppe u min kien qed jissemma’ wara l-bieb? Nerġgħu
lura għal ġurnata tal-lum… Elena x’qaltilha lill-ommha? U għaliex Concetta tassew tinsab
irrabjata ħafna għal żewġha? X’qaltlu biex jagħmel u għaliex inħasad meta semmietlu l-isem
ta’ Emilio Garsena?

Ixxandar: 20 t'April 2020
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 287 ġurnata
60 minuta

Aktar Episodji

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN