F’Ġieħ l-imħabba

F’Ġieħ l-Imħabba huwa rakkont li jaf il-bidu tiegħu fis-snin ħamsin tas-seklu l-ieħor. Dan ir-rakkont se jlaqqagħna mill-qrib mal-familji Cuppola, immexxija minn Giuseppe, iben Santiago, u l-familja Garsena, li bħala kap għandha lil Emilio. Żewġ familji msejsa fuq ix-xogħol u l-imħabba lejn dak kollu li jappartjeni għall-familja. Flimkien se naraw rakkont intriganti li, minn episodju għal ieħor, se jżommna nixxennqu biex nifhmu kif u għaliex se jseħħ dak kollu li jseħħ.  Għalkemm iż-żewġ familji għamlu li għamlu f’isem l-imħabba… hemm min iħares lejn l-għemil bħala turija, u min iħares lejh bħala tpattija, bil-konsegwenzi għal kull interpretazzjoni.

 

Episode #17

Sergio x’qallu lill-missieru u għaliex Concetta ma qablitx miegħu?… x’qaltlu. Elena ltaqgħet ma’ Sergio… x’ġara? Erminia x’għamlitlu lil Gaspare? Elena marret tkellem lil missierha… għaliex tinsab irrabjata għalih u ommha x’qalet? Karla kellmet lil Sergio… x’qaltlu? Ġużi kellmet lil Laura dwar ir-ritratt.. x’qaltilha? Karla marret tkellem lil Concetta… x’qaltilha dwar ommha Germana?

Ixxandar: 20 ta' Jannar 2020
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 28 ġurnata
60 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN