Ħadd Għalik

Ħadd Għalik reġa’ lura għat-12-il staġun! L-aktar game show popolari f’Malta, b’timijiet li jirrappreżentaw gruppi opposti, jiggarantixxi tliet sigħat ta’ divertiment u daħq. Din is-sena se jkollna logħob ġodda, gruppi opposti ġodda u sfidi ġodda u bla dubju 9 xhur ta’ divertiment għall-familja kollha. Ħadd Għalik huwa ppreżentat minn Angie Laus flimkien ma’ Mario Coleiro u PJ Vassallo Mintoff.

Episode #29

Hawn hafna li jkollom seba mitt sena sabiex jitilqu mid-dar biex jibdew jghixu hajja izjed indipendenti, pero imbghad hawn ohrajn li jippreferu jibqghu jghixu mal-familjari taghhom. Propju dawn iz-zewgt oppost ser ikunu qeghdin jilghabu kontra xulxin; Dawk li jghixu mal-familja kontra ohrajn li jghixu wehedhom.

Hadd Ghalik, Il-Hadd f’12:15pm fuq TVM.

Ixxandar: 21 t'April 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 26 ġurnata
165 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN