L-Għarusa

L-Għarusa hija drama ġdida bi produzzjoni ta’ Sharp Shoot Media Ltd; it-tim wara Strada Stretta.

L-istorja tiżvolġi meta s-sidien ta’ mużew, Alan u missieru, jixtru libsa ta’ tieġ tas-snin tletin, li għadha f’kundizzjoni tajba ħafna, biex iżiduha mal-kollezzjoni tagħhom. Madankollu l-libsa hija miżgħuda b’tifkiriet inqas feliċi. Sidt il-libsa, Bettina, żagħżugħa nobbli, instabet mejta b’dik il-libsa nhar it-tieġ tagħha filgħodu. Misteru ta’ qtil jiżvolġi fil-qalba ta’ storja ta’ mħabba, bi sfond kulturali ta’ ċirku tas-snin tletin. Storja ta’ mħabba waħda, li tiżvolġi fis-snin tletin, u oħra fil-preżent fejn Alan qiegħed jissielet mal-emozzjonijiet tiegħu għal apprendista, Liz; li ssaħħret mil-libsa u l-istorja warajha, tant li bdiet ir-riċerka tagħha stess dwar il-każ.

Episode #11

Lucrezia taghmel zjara misterjuza li gelghet lill kullhadd ihossu skomdu u kurjuz fosthom Fenech Lauri u Artur jaffaccja lil martu. Sadanttant Karm qed jipprova jaghmel kuntatt mad-dinja t hemm barra imma kullhadd qisu jistmerru xi ftit. Maria Angela issib ruhha fil-kamra ma Amadeo b’kumbinazzjoni u jkollhom mument fejn l-emozzjonijiet ta’ Maria Angela sabu posthom. L-ispettur Fenech Lauri jsib ruhu jaffaccja l problemi tieghu – din id darba jfittex lil ibnu. U wara li gara, Liz mhux li hadet xi pjacir wisq li regghet kellha tiltaqa ma Diane u Diane ghal darb lsienha jerga jniggez maghha.

Bettina Gauci Fontana Cassandra Spiteri
Diego Davide Tucci
Septa Rebecca Dimech
Lucrezia Gauci Fontana Jo Christine Scicluna
Arturo Gauci Fontana Henry Zammit Cordina
Dottore Amadeo Gauci Fontana Ludwig Farrugia
Bert JP Xuereb
Amelia Paula Mintoff
Emilda Pauline Fenech
Vera Frida Cauchi
Baronessa Eileen Micallef
Kaptan Frangisk Toni Attard
Marie Vella Houghton Antonella Axisa
Giovanni Vella Houghton Aaron Fenech
Franca Degiovanni Veronica Farrugia
Tonin Daniel Azzopardi
Maria Angela Lorianne Bugeja
Nena Karen Cauchi
Liberat Gabriella Parsons
Clottie Sarah Spiteri
Dun Pawl Carmel Gauci
Spettur Fenech Lauri Daniel Attard Portughes
Karm Jamie Cardona

Manuel Mikhail Basmadjian
Alan Mark Mifsud
Diane Naomi Said
Liz Kim Dalli
Natasha Maria Farrugia
Għalliema Dulcima Aquilina

PULIZIJA
Guzeppi Farrugia Chris Caruana
Gorg Bonavia Clive Piscopo


GITANI

Marta – Omm Diego Mandy Micallef Grimaud
Domenico Corso - Gypsy / Fire Eater Sinclair Mifsud
Flavio Del Lorto Adrian Dominicus
Strong Man Karl Schembri
Gregorio Matthew Sant Sultana
Maria Maria Cristiano
Buffu Jurgen Ciantar


CREW

Audrey Brincat Dalli Storja Oriġinali u Kitba

Justin Farrugia Direzzjoni
Steven Dalli Direzzjoni
Julian Calleja Direzzjoni
Chantal Fenech Direzzjoni
Isaac Fenech Direzzjoni

Isaac Fenech Filmati
Ivan Zarb Ferrante Filmati

Isaac Fenech Direttur tal-Fotografija

Charles Aquilina Awdjo
Lon Joseph Cachia Awdjo

Daniel Attard Portughes Rigger
Kirsty Bartolo Rigger
Christabelle Rapa Rigger


Irtokk Krista Paris
Priscilla Chalker
Sarah Doublet
Amy Scicluna

Soraya Stilista tax-Xagħar

Miriam Zarb Maniġġjar tal-Produzzjoni
Sephora Cutajar Assistenta tal-Produzzjoni

Angelle Azzopardi Farrugia Muntaġġ
Marco Stafrace Muntaġġ/Effetti Viżivi

Daniel Attard Portughes Props Master
Audrey Brincat Dalli Dipartiment tal-Kostumi
Angelle Azzopardi Farrugia Dipartiment tal-Kostumi

Reno Rapa Fotografu

Ixxandar: 11 ta' Diċembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 27 ġurnata
60 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN