Min jum għal jum – SkedaSajf

Episode #29

MINN JUM GHAL JUM – 15 t’April fil-5.30pm fuq TVM2 – repetizzjoni s-Sibt fis 7.30pm u l-Hadd fid-9.45am TVM2

Il-bieragh il-Hadd bdejna l-Gimgha Mqaddsa, ghaliex f’din il-gimgha nkunu qed niccelebraw Hamis ix-Xirka, il-Gimgha l-Kbira u l-Ghid Imqaddes, li hija l-aktar festa tal-Knisja.

Ghaliex inbatu? Hemm xi sens fit-tbatija? Hemm sens fit-tbatija ta’ Gesu li bata ghalina sal-mewt fuq is-Salib? Li kieku Gesu ma qamx mill-mewt, il-fidi kollha taghna x’sens kien jaghmel fiha?

Karl Wright Fr Louis Mallia u Pauline Dimech huma l-mistiedna tal-lum fejn ser jitkellmu dwar dan kollu u aktar. Anke Natasha Turner kitbet zewg siltiet sbieh hafna li wkoll ser jigu nterpretati minn atturi bravi.

Elaine Saliba Bonnici tipprezenta l-programm. Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Paul Jones.

Ixxandar: 15 t'April 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: -94 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN