Minn jum għal jum

Minn Jum Għal Jum huwa programm ta’ 30/45 minuta li jibda f’Ottubru 2018. Dan se jiddiskuti diversi suġġetti soċjoreliġjużi fi studjo wara drama qasira rrekordjata, li se tkun ibbażata fuq il-ħajja ta’ kuljum fil-familja. Is-suġġetti se jvarjaw minn soċjali, reliġjużi, morali għal edukattivi. Se jkun hemm panel li jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet minn perspettiva Kristjana u ta’ valuri morali sodi. Il-programm m’għandux l-għan li jgħallimna kif għandna ngħixu, iżda li jagħti ideat dwar kif nistgħu ngħixu ħajja serena u kuntenta, minkejja d-diffikultajiet kollha, li xi drabi forsi jtellfulna t-tama li se jirnexxielna nkampaw bis-sitwazzjoni.

Il-preżentatriċi se tħeġġeġ lill-mistednin u lill-udjenza biex ikollhom diskussjoni interessanti u ta’ ġid. Produzzjoni ta’ Cam Productions int. Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.

Episode #20

Elaine Saliba Bonnici peres li tkun qed toqrob il-festa ta’San Valentinu, hsibna li niddedikaw programm ghall IMHABBA. Xi tfisser l-Imhabba?

Hija pjacir jew sagrificcju wkoll? Wara kollox tezisti l-vera mhabba.? U x’inhu l-aktar ta’ sodisfazzjoni li taghti jew li tircievi l-Imhabba?

Donna Busuttil u Adriana De Carlo ser jinterpretaw iz-zewg siltiet iddrammattizzati li bhall kull gimgha tikteb Natasha Turner .

Koppja mill qasam tal-media li ilhom ftit zmien mizzewgin ser ikunu l-mistiedna ma Pauline Dimech fl-istudios. Ser inhalliha sorpriza biex it-telespettaturi

jarahom watt li l-programm ikun qed jigi trasmess fuq TVM2.

Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPi media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp

Ixxandar: 11 ta' Frar 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 24 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN