Minn jum għal jum

Minn Jum Għal Jum huwa programm ta’ 30/45 minuta li jibda f’Ottubru 2018. Dan se jiddiskuti diversi suġġetti soċjoreliġjużi fi studjo wara drama qasira rrekordjata, li se tkun ibbażata fuq il-ħajja ta’ kuljum fil-familja. Is-suġġetti se jvarjaw minn soċjali, reliġjużi, morali għal edukattivi. Se jkun hemm panel li jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet minn perspettiva Kristjana u ta’ valuri morali sodi. Il-programm m’għandux l-għan li jgħallimna kif għandna ngħixu, iżda li jagħti ideat dwar kif nistgħu ngħixu ħajja serena u kuntenta, minkejja d-diffikultajiet kollha, li xi drabi forsi jtellfulna t-tama li se jirnexxielna nkampaw bis-sitwazzjoni.

Il-preżentatriċi se tħeġġeġ lill-mistednin u lill-udjenza biex ikollhom diskussjoni interessanti u ta’ ġid. Produzzjoni ta’ Cam Productions int. Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.

Episode #30

Ghadu kif iccelebrajna l-Ghid. Ghalhekk f’dan il-programm hsibna li nibqghu ftit spiritwali u nitkellmu dwar is-Sagramenti. Tonio Caruana mill-MUSEUM u Mariosa Micallef mis-Segretarjat tal-Katekizmu tal-Knisja, huma l-mistiedna flimkien ma Fr Rene Camilleri. Dan il-programm barra li huwa nformattiv huwa wkoll programm li ser jaghtina dawl fuq is-sagramenti u x’jghamlu lill bniedem li jircevihom. Natasha Turner wkoll kitbet zewg siltiet iddrammattizzati li wkoll ser jistaqsu mistoqsijiet u ser jigu mwiegba mill-mistiedna tal-lum. Elaine Saliba Bonnici tipprezenta bhall kull gimgha dan il-programm.

Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPI media, direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.

Ixxandar: 22 t'April 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 27 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN