Minn jum għal jum

Minn Jum Għal Jum huwa programm ta’ 30/45 minuta li jibda f’Ottubru 2018. Dan se jiddiskuti diversi suġġetti soċjoreliġjużi fi studjo wara drama qasira rrekordjata, li se tkun ibbażata fuq il-ħajja ta’ kuljum fil-familja. Is-suġġetti se jvarjaw minn soċjali, reliġjużi, morali għal edukattivi. Se jkun hemm panel li jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet minn perspettiva Kristjana u ta’ valuri morali sodi. Il-programm m’għandux l-għan li jgħallimna kif għandna ngħixu, iżda li jagħti ideat dwar kif nistgħu ngħixu ħajja serena u kuntenta, minkejja d-diffikultajiet kollha, li xi drabi forsi jtellfulna t-tama li se jirnexxielna nkampaw bis-sitwazzjoni.

Il-preżentatriċi se tħeġġeġ lill-mistednin u lill-udjenza biex ikollhom diskussjoni interessanti u ta’ ġid. Produzzjoni ta’ Cam Productions int. Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.

Episode #11

Dalwaqt ser noqorbu lejn il-festa sabiha u sinifikattiva tal-Milied, ghalhekk hsibna li f’dawn il-gimgha li gejjin inkunu aktar pozittivi fis-suggetti li nghazlu. Elaine f’dan il-programm ser tiltaqa ta’ Amy Camilleri Zahra u Elaine Formosa, li l-esperjenza ta’ kuragg, u determinazzjoni, zammewhom milli jaqtghu qalbhom biex jghixu l-hajja bis-sabih u l-ikrah taghha. Fil-fatt wara li ser naraw dan il-programm ser nintebhu kemm xi kultant ingergru ghalxejn, kemm ghandna ghax nirringrazzjaw ‘l Alla ghal dak kollu li ghandna. Fil-fatt kemm Pauline Dimech u kemm Fr Rene Camilleri, jghidu li dan l-programm ghandu jkun ta; kuragg ghal min ikun ghaddej xi tip ta sitwazzjoni iebsa. Natasha Turner ukoll kitbet zewg siltiet iddrammattizzati ghal dan il-programm. Produzzjoni ezekuttiva ta’ CPI Media, direzzjoni ta; Fr Louis Mallia mssp.

Ixxandar: 10 ta' Diċembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 26 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN