Sensilhena

Kull tema li ser tiġi diskussa trid tagħti sens tal-ħajja? U ser nistaqsu fejn ser insibu dan is-sens? Kif ser inħabbat din ir-realtà mal-esperjenza t’Alla u l-ħajja?  F’din is-sensiela ta’ programmi, Christine Delicata, il-preżentattriċi tal-programm, ser tiddiskuti l-mixja tal-bniedem, mit-twelid sa meta jmut.  Alla li ħalaq lill-univers u lill-bniedem. Il-bniedem li kuljum joħloq lil bniedem ieħor.  Waqt il-programm ser ikollna klipp li tkun marbuta mas-suġġett li qed jigi diskuss, klipp li ser jieħu ħsiebha l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri, fejn kull ġimgħa ser jagħtina tagħrif dwar biċċa xogħol tal-arti. Fl-aħħar tal-programm, mistieden ieħor jew oħra ser jagħtuna għeluq denju għal dak li nkunu smajna tul il-programm kollu.  B’hekk wieħed ikun jista’ jirrifletti fil-kwiet ta’ daru u mal-familja. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi Media.

 

Episode #27

Fil-programm tal-lum Christine ser titkellem dwar it-tbatija li wieħed jgħaddi minnha. Għalfejn it-tbatija? X’sens għandha fil-ħajja tal-bniedem? Nistgħu neħilsu minnha? Fr Louis Mallia mssp, id-direttur tad-Dar ta San Gużepp jitkellem kemm mil-lat personali u kemm mill-esperjenza tiegħu. Xi kultant wieħed jistaqsi imma għaliex it-tfal għandhom ibgħatu meta jkunu għadhom żgħar? Min qed iġgħelhom ibgħatu? Hilary Spiteri u t-tim tal-produzzjoni żar il-Knisja ta’ Santa Katerina d’ Italia fejn tkellem dwar kwadru tal-Kurċifiss. Fr Frankie Cini mssp ser jagħmel l-aħħar kumment ta’ dan il-programm.

Wieħed jista jidħol fil-facebook page ta’ Sensilhena u jħalli l-kummenti hemm. Produzzjoni eżekuttiva ta’ Cpi media, direzzjoni ta’ Fr louis Mallia mssp.

Ixxandar: 1 t'April 2020
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 27 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN