Sensilhena

SENSILHENA Għal din is-sena Christine Delicata ser terġa’ twassal lit-telespettaturi ta’ TVM2 il-programm Sensilhena.  Peres li dan huwa l-unika programm reliġjuż fuq l-Istazzjon Nazzjonali, ħsibna li dan il-programm ikun aktar bbażat fuq il-Fidi, l-Ispiritwalita’ u l-morali. Ser niffukaw fuq il-bzonnijiet tan-nies f’kull ċirkustanza li jkunu għaddejjin minnha u anke ser nistaqsu r-relevanza tal-knisja u l-missjoni tagħha llum il-ġurnata.  Waqt dan il-programm ser inwasslu feature interessanti dwar personalitajiet li għamlu xi ħaġa f’ħajjithom li għamlet tant ġid lin-nies, personalitajiet u qaddisin li nistgħu nieħdu l-eżempji tagħhom fil-ħajja tagħna ta’ kulljum.  CPi media huma l-produtturi ta’ Sensilhena.  Fr Louis Mallia huwa d-direttur tal-programm.

 

Episode #29

Peres li din il-ġimgħa qed niċċellebraw Jum il-Vokazzjonijiet, Christine Delicata flimkien ma’ Sr Rachel Frendo osa tkellmet dwar il-problemi imma s-sabiħ ukoll tal-vokazzjoni reliġjuża. Is-sabiħ li tkun qed tgħix f’komunita’ li l-għan ewlieni huwa li jgħixu lill Kristu kull ħin tal-ġurnata, sew jekk ikunu qed jgħallmu fl-iskejjel, sew jekk ikunu qed iżuru l-morda u sew bejniethom bħalha aħwa. Hilary Spiteri l-istoriku tal-Arti reħa mar il-MUŻA u tkellem dwar is-sezzjoni kif inhi magħrufa tal-Gladiator. Xogħol interessanti li nbeda mill-Ingliżi u llum naraw kif żviluppaw xogħolijiet aktar moderni. Fr Paul Chetcuti sj jitkellem ukoll mill-esperjenza tiegħu anke meta kellu jagħmel xi operazzjoni. Fl-paġna ta’ facebook Sensilhena tkunu tistgħu ssibu tagħrif u clips li nkunu wrejna waqt il-programmi Sensilhena.

Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPI media. Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp.

Ixxandar: 14 t'April 2021
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 12 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN