Sensilhena

Kull tema li ser tiġi diskussa trid tagħti sens tal-ħajja? U ser nistaqsu fejn ser insibu dan is-sens? Kif ser inħabbat din ir-realtà mal-esperjenza t’Alla u l-ħajja?  F’din is-sensiela ta’ programmi, Christine Delicata, il-preżentattriċi tal-programm, ser tiddiskuti l-mixja tal-bniedem, mit-twelid sa meta jmut.  Alla li ħalaq lill-univers u lill-bniedem. Il-bniedem li kuljum joħloq lil bniedem ieħor.  Waqt il-programm ser ikollna klipp li tkun marbuta mas-suġġett li qed jigi diskuss, klipp li ser jieħu ħsiebha l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri, fejn kull ġimgħa ser jagħtina tagħrif dwar biċċa xogħol tal-arti. Fl-aħħar tal-programm, mistieden ieħor jew oħra ser jagħtuna għeluq denju għal dak li nkunu smajna tul il-programm kollu.  B’hekk wieħed ikun jista’ jirrifletti fil-kwiet ta’ daru u mal-familja. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi Media.

 

Episode #16

Ixxandar: 15 ta' Jannar 2020
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 25 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN