Sensilhena

Kull tema li ser tiġi diskussa trid tagħti sens tal-ħajja? U ser nistaqsu fejn ser insibu dan is-sens? Kif ser inħabbat din ir-realtà mal-esperjenza t’Alla u l-ħajja?  F’din is-sensiela ta’ programmi, Christine Delicata, il-preżentattriċi tal-programm, ser tiddiskuti l-mixja tal-bniedem, mit-twelid sa meta jmut.  Alla li ħalaq lill-univers u lill-bniedem. Il-bniedem li kuljum joħloq lil bniedem ieħor.  Waqt il-programm ser ikollna klipp li tkun marbuta mas-suġġett li qed jigi diskuss, klipp li ser jieħu ħsiebha l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri, fejn kull ġimgħa ser jagħtina tagħrif dwar biċċa xogħol tal-arti. Fl-aħħar tal-programm, mistieden ieħor jew oħra ser jagħtuna għeluq denju għal dak li nkunu smajna tul il-programm kollu.  B’hekk wieħed ikun jista’ jirrifletti fil-kwiet ta’ daru u mal-familja. Produzzjoni eżekuttiva ta’ CPi Media.

 

 

Episode #2

Ghat tieni programm Christine Delicata tkellmet ma Marisa Gatt li hija social worker (part Time) u hija omm ta’ Hames t’itfal li l-eta’ taghhom tvarja bejn is 6 u l-15 il-sena. Hija omm dedikata hafna ghalihom u kif tghid hi stess hija kuntenta li warrbet il-karriera taghha ghalihom. Hi tghid li ghalkemm xi kultant difficli biex ilahhqu mal-ispejjes taghhom, tghid ukoll li peres li huma hafna din taghmilha facli ghal ulieda biex jidraw jahsbu f’xulxin, jaqsmu l-affarijiet bejniethom, u biex verament jghixu l-valuri ta’ solidarjeta’ anke ma haddiehor. Hilar Spiteri ghall dan il-programm tkellem dwar pittura nteressanti ta’ Antoine Camilleri, “Fertilization” tal-1971. Fr Brendan Gatt ukoll jaghtina taghrif mill-lat spiritwali gewwa l-Knisja Arcipretali tal-Mosta.

Produzzjoni ta’ CPi Media, Direzzjoni ta’ Fr Louis Mallia

Ixxandar: 9 t'Ottubru 2019
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 24 ġurnata
30 minuta

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN