Storjografija

Storjografija jgħix mill-ġdid stejjer veri tal-istorja ta’ Malta permezz ta’ taħlita bbilanċjata ta’ intervisti esklużivi ma’ studjużi magħrufa tal-istorja u persuni li għexu tassew dawn l-episodji. Dan jinkludi wkoll filmati mill-arkivji. Din is-sensiela għandha produzzjoni ta’ Flash Productions.

Episode #7

fIL-programm li jmiss ta’ sotrjografija ha naraw ix-xoghol kontinwu tal-Protezzjoni Civili, minn kif jibda rr-eklutagg sall-gurnata xoghol taghhom. Ha naraw ukoll kif evolvew il-vetturi maz-zmien, kif ukoll x’ karigi differenti hemm f’ dan id-dipartiment. Fl-istess programm ser naraw x’ apparat u x’ vetturi jintuzaw ghal diversi kazijiet. X’ tahrig jinghata? Storjogafija huwa produzzjoni ta’ Flash Productions, b’ kitba u direzzjoni ta’ Jonathan Farrugia.

Ixxandar: 15 ta' Novembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 40 ġurnata
30 minuta

Aktar Episodji

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN