Storjografija

Storjografija jgħix mill-ġdid stejjer veri tal-istorja ta’ Malta permezz ta’ taħlita bbilanċjata ta’ intervisti esklużivi ma’ studjużi magħrufa tal-istorja u persuni li għexu tassew dawn l-episodji. Dan jinkludi wkoll filmati mill-arkivji. Din is-sensiela għandha produzzjoni ta’ Flash Productions.

Episode #8

Fis-sena 1888 Edinson u Dickson irnexxielhom jahdmu fuq apparat li jitfa’ immagini fuq tertuqa biex imbaghad tidher ticcaqlaq fuq lizar. Aktarx li l-ewwel film li hareg minn Hollywood kien fis-sena 1907 taht il-produzzjoni ta’ William Selig, fejn espanda u kabbar l-Industrija tal-fims meta fetah Studio f’Los Angeles. Fis-sena 1897, kien intwera film qasir f’okkazjoni li saret fil-palazz ta’ Verdala fil-prezenza tal-Gvernatur ta’ Malta. Ghall-habta tas-seklu ghoxrin kienu fethu xi postijiet tac-cinema fil-Belt Valletta u f’Tas-Sliema, fi kmamar imdaqqsin, f’xi kazini tal-baned jew f’xi swali parrokkjali ta’ knejjes. Meta wasal it-talkies, in-nies bdiet tithajjar aktar tmur ic-cinema. Kienet tkun il-harga fl-ahhar tal-gimgha. Xi teatri kienu wkoll qeghdin jaqilbu ghac-cinema minhabba d-domanda kbira tan-nies. Kif evolvew maz-zmien? U x’ jirrakontaw in-nies dwar l-esperjenza taghhom?

Ixxandar: 22 ta' Novembru 2018
Numru ta' jiem li fadallu fis-sit: 47 ġurnata
30 minuta

Aktar Episodji

IRREĠISTRA biex tirċievi l-aħħar aġġornamenti minn TVM

IRREĠISTRA HAWN