Aħbarijiet | Unjoni Ewropea

Il-KE tipproponi mekkaniżmu ta’ solidarjetà mandatorja li tista’ tieħu l-forma ta’ rilokazzjoni jew għajnuna

Il-Kummissjoni Ewropea llum nediet riforma sħiħa fir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni. Il-patt ġdid dwar il-migrazzjoni qed jipproponi paġna ġdida f’din il-kwistjoni kumplessa u fost l-oħrajn qed tkun proposta ‘solidarjetà mandatorja’ li…

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ħeġġeġ lill-istati membri Ewropej biex fid-dawl tal-pandemija Covid-19, ma jiħdux azzjonijiet unilaterali. Meta kueb qed jitkellem waqt laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali fi Brussell,…

Il-Ministru Anton Refalo saħaq li għandu jkun żgurat li l-istati membri jagħmlu l-aħjar użu mill-fondi allokati għalihom u biex il-bdiewa ma jirċevux inqas fondi milli qegħdin diġà jirċievu mill-arranġamenti preżenti….

L-Aħbarijiet tat-20:00
23/09/2020