Aħbarijiet | Unjoni Ewropea

MEUSAC
Patt Favur l-Ambjent Tagħna

Diversi studji juru li t-tniġġis fl-arja jista’ jwassal għal 400,000 mewt prematura fis-sena, waqt li ż-żieda fit-temperaturi globali twassal għal 90,000 mewt oħra fis-sena. Hemm ukoll impatti ekonomiċi, b’negozji madwar…

Unjoni Ewropea

Dr Helena Dalli ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Iċ-ċerimonja saret ilbieraħ fil-Lussemburgu, fejn il-Kummissarji eletti ħadu l-ġurament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-Kummissarji kkommettew ruħhom li jirrispettaw it-trattati u ċ-charter…

Unjoni Ewropea

Il-klima, ekonomija li tirrendi għall-benefiċċju tan-nies, il-baġit għall-2021-2027, Brexit, is-saħħa, is-servizzi diġitali, u s-sigurtà huma fost it-temi ewlenin għall-Unjoni Ewropea fl-2020. Id-direzzjoni ġenerali tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea għax-xhur u s-snin li…

L-Aħbarijiet tat-20:00
21/01/2020