Aħbarijiet | Unjoni Ewropea

MEUSAC
L-għanijiet għal żvilupp sostenibbli – it-tfal jgħallmuna

Il-kelma sostenibbiltà tintuża spiss, f’diversi oqsma u f’ċirkostanzi varji. Minħabba f’hekk, faċilment titlef is-sens u l-importanza tagħha. Iżda fiż-żminijiet tal-lum, is-sostenibbiltà qiegħda dejjem aktar titpoġġa id f’id mal-iżvilupp u l-progress….

MEUSAC

Spiss nisimgħu b’lokalitajiet Maltin u Għawdxin li joħolqu ġemellaġġi ma’ bliet u rħula Ewropej li magħhom ikollhom aspetti komuni. Permezz ta’ dawn il-ġemellaġġi, l-irħula u l-ibliet tagħna jaqsmu l-ideat u…

Unjoni Ewropea

Il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella neħħa l-ġlekk u libes il-fardal f’inizjattiva biex tressaq il-popli ta’ żewġ kontinenti eqreb lejn xulxin. Permezz ta’ riċetta tal-imqarrun il-forn, il-Kummissarju Vella ta l-kontribut tiegħu f’isem…

L-Aħbarijiet tat-20:00
16/08/2019